Handboek Verzekeringsrecht

Het Handboek Verzekeringsrecht biedt de grondigste analyse van het verzekeringsrecht in al zijn facetten. Alle soorten verzekeringen komen in dit boek aan bod. Het verzekeringsrecht wordt in dit referentiewerk steeds in een breder kader geplaatst: de verbanden met het verbintenissenrecht, het contractenrecht, het aansprakelijkheidsrecht, het Wetboek Economisch Recht, het familiaal vermogensrecht en – uiteraard – het Europees recht komen uitgebreid aan bod.
Editor(s):
Thierry Vansweevelt, Britt Weyts
book | published | 1st edition
December 2016 | 1152 pp.

Hardback
€195.-


ISBN 9789400007710

Details

In dit referentiewerk worden alle facetten van het verzekeringsrecht grondig geanalyseerd: schadeverzekeringen, zaakverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen, rechtsbijstandverzekeringen, levensverzekeringen, ziekteverzekeringsovereenkomsten, … Geen enkel verzekeringsprobleem wordt door de auteurs uit de weg gegaan: segmentatie, e-commerce, bewijs en interpretatie verzekeringsovereenkomst, mededelingsplichten van de verzekerde en de verzekeraar, medische informatie, premie, verval van recht, opzet en grove fout, terrorisme, natuurrampen, looptijd en wijziging tijdens looptijd van de verzekeringsovereenkomst, beëindiging van de verzekeringsovereenkomst, dekking in de tijd, leiding van het geschil, rechtstreekse vordering, excepties, kwitantie,… Moeilijke leerstukken zoals de medeverzekering en de herverzekering worden, net als het gedragstoezicht, het producttoezicht, de MIFID, Solvency II enz. helder uitgelegd.

De auteurs plaatsen het verzekeringsrecht in een breder kader en verduidelijken de verbanden met andere rechtstakken zoals het verbintenissen- en contractenrecht, het aansprakelijkheidsrecht, het familiaal vermogensrecht, het Wetboek Economisch Recht, en – uiteraard – het Europees recht.

Ook de geschillenbeslechting wordt onder de loep genomen. Zo worden onder andere de verjaring in het verzekeringsrecht, de buitengerechtelijke geschillenbeslechting via dading, gedragscodes, de bemiddeling, de bindende partijbeslissing, de IPR-vraagstukken enz. uitvoerig belicht.

De auteurs en editors, een gedreven team van verzekeringsspecialisten, hebben steeds gestreefd naar de grootst mogelijke volledigheid qua rechtspraak en rechtsleer. Hierdoor worden de controverses in rechtspraak en rechtsleer duidelijk benadrukt, en worden steeds de argumenten pro en contra weergegeven. Daarenboven hebben ze alle leerstukken steevast kritisch benaderd en nemen ze een persoonlijk standpunt in.

Dit alles resulteert in een helder overzicht met talrijke voorbeelden uit de rechtspraak, een grondig en alomvattend naslagwerk dat dankzij een gedetailleerd en handig trefwoordenregister zeer snel raadpleegbaar is.

Kortom, dit uiterst actuele boek (aangepast aan de Verzekeringswet 2014 en de wetswijziging van 29 juni 2016, evenals aan de nieuwe Toezichtswet van 13 maart 2016) is ook voor ù een onmisbaar naslagwerk!

Table of Contents

Deel I. Het belang, de kenmerken en situering van het verzekeringsrecht

Hoofdstuk 1. Betekenis, toepasselijke wetgeving en kernmerken (p. 1)

Hoofdstuk 2. Soorten en indelingen van verzekeringen (p. 27)

Hoofdstuk 3. Verzekeringstechniek (p. 41)

Deel II. Verzekeringsdistributie

Hoofdstuk 1. Distributiekanalen (p. 67)

Hoofdstuk 2. Toepasselijke regelgeving (p. 95)

Hoofdstuk 3. De verzekering als overheidsopdracht (p. 115)

Deel III. Het financieel toezicht

Inleiding (p. 123)

Hoofdstuk 1. Het verzekeringstoezicht door de FSMA (p. 129)

Hoofdstuk 2. Het verzekeringstoezicht door de NBB (p. 199)

Deel IV. Regels toepasselijk op alle verzekeringsovereenkomsten

Hoofdstuk 1. Essentiële bestanddelen van de verzekeringsovereenkomst (p. 251)

Hoofdstuk 2. De totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst (p. 289)

Hoofdstuk 3. Bewijs en interpretatie van de verzekeringsovereenkomst (p. 349)

Hoofdstuk 4. De verplichtingen van de verzekeringsnemer (p. 373)

Hoofdstuk 5. De verplichtingen van de verzekeraar (p. 485)

Hoofdstuk 6. Looptijd, wijziging en einde van de verzekeringsovereenkomst (p. 603)

Deel V. Specifieke regels voor schadeverzekeringen

Hoofdstuk 1. Specifieke regels toepasselijk op alle schadeverzekeringen (p. 643)

Hoofdstuk 2. Specifieke regels toepasselijk op zaakverzekeringen (p. 683)

Hoofdstuk 3. Specifieke regels toepasselijk op aansprakelijkheidsverzekeringen (p. 697)

Hoofdstuk 4. Kostenverzekeringen en specifieke regels toepasselijk op rechtsbijstandverzekeringen (p. 805)

Deel VI. Specifieke regels voor persoonsverzekeringen

Hoofdstuk 1. Specifieke regels toepasselijk op persoonsverzekeringen (p. 835)

Hoofdstuk 2. Levensverzekeringen (p. 839)

Hoofdstuk 3. Ziekteverzekeringsovereenkomsten (p. 901)

Deel VII. Geschillenbeslechting

Hoofdstuk 1. De bevrijdende verjaring (p. 919)

Hoofdstuk 2. Gerechtelijke beslechting van verzekeringsgeschillen (p. 981)

Hoofdstuk 3. Buitengerechtelijke beslechting van verzekeringsgeschillen (p. 987)

Hoofdstuk 4. De verzekeringsovereenkomst in het internationaal privaatrecht (p. 1019)

Deel VIII. Medeverzekering en herverzekering

Hoofdstuk 1. Medeverzekering (p. 1051)

Hoofdstuk 2. Herverzekering (p. 1077)

Trefwoordenregister (p. 1097)