Handboek vennootschapsrecht

Dit opus magnum is het eerste Nederlandstalige naslagwerk dat het volledige, geldende vennootschapsrecht integraal behandelt.
Author(s):
Herman Braeckmans, Robby Houben
book | published | 1st edition
January 2012 | xlii + 924 pp.

Hardback
€171.50 €245.-


ISBN 9789400002579

Details

Dit opus magnum is het eerste Nederlandstalige naslagwerk dat het volledige, geldende vennootschapsrecht integraal behandelt. Dit schitterende boek draagt terecht de titel van handboek: iedere jurist kan dit werk ter hand nemen, als “handig” instrument om het vennootschapsrecht beter te kennen en te begrijpen maar ook om er over te reflecteren. Dit boek wilt immers ten dienste staan van de praktijkjurist. Daarom wordt uitgebreid aandacht besteed aan rechtspraak en rechtsleer en wordt bij aanvang van elk thema een niet exhaustieve lijst van aanbevolen rechtsleer geformuleerd. Dit magistrale naslagwerk behandelt het actuele Belgische vennootschapsrecht; het recht inzake verenigingen en stichtingen komt om die reden minder aan bod. Het Europese en internationale vennootschapsrecht wordt bijgevolg enkel geanalyseerd voor zover dit relevant is voor het Belgische vennootschapsrecht. Grote beschouwingen de lege ferenda of rechtsvergelijking komen niet aan bod: zij maken de teksten immers te ruim en komen de praktische bruikbaarheid van het boek niet ten goede.
Dit boek is dan ook hét referentiewerk voor iedere praktizijn die met het vennootschapsrecht wordt geconfronteerd. Een onmisbaar naslagwerk voor advocaten, magistraten, notarissen, bedrijfsjuristen, bedrijfsrevisoren en accountants.

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

DEEL 1. VENNOOTSCHAP, VERENIGING EN ANDERE RECHTSFIGUREN

Hoofdstuk 1. Het begrip vennootschap – Onderscheid met andere rechtsfiguren (p. 1)

Hoofdstuk 2. Rechtspersoonlijkheid (p. 19)

Hoofdstuk 3. Bronnen van het vennootschapsrecht (p. 25)

Hoofdstuk 4. Classificaties (p. 33)

Hoofdstuk 5. Typologie (p. 53)

Hoofdstuk 6. Keuzevrijheid, typendwang en omvorming (p. 139)

DEEL 2. OPRICHTING VAN DE VENNOOTSCHAP

Hoofdstuk 1. Geldigheidsvoorwaarden (p. 145)

Hoofdstuk 2. Vormvereisten (p. 193)

Hoofdstuk 3. Sanctieregeling (p. 199)

Hoofdstuk 4. Verkrijging van rechtspersoonlijkheid (p. 207)

Hoofdstuk 5. Preconstitutief handelen: de vennootschap in oprichting (p. 209)

DEEL 3. IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP IN HET RECHTSVERKEER

Hoofdstuk 1. Naam van de vennootschap (p. 223)

Hoofdstuk 2. Zetel van de vennootschap (p. 233)

Hoofdstuk 3. Nationaliteit van de vennootschap (p. 237)

DEEL 4. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Hoofdstuk 1. Begripsafbakening en juridische kwalificatie van bestuur en vertegenwoordiging (p. 243)

Hoofdstuk 2. De relevantie van het onderscheid tussen personen vennootschappen en kapitaal vennootschappen inzake bestuur en vertegenwoordiging (p. 257)

Hoofdstuk 3. Bestuur en vertegenwoordiging in de personenvennootschappen (p. 259)

Hoofdstuk 4. Bestuur en vertegenwoordiging in de kapitaalvennootschappen (p. 273)

Hoofdstuk 5. De bestuurder-rechtspersoon en de vereiste om een vaste vertegenwoordiger te benoemen (p. 375)

DEEL 5. BESLUITVORMING DOOR VENNOTEN EN AANDEELHOUDERS

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 383)

Hoofdstuk 2. Besluitvorming door de vennoten in personenvennootschappen (p. 387)

Hoofdstuk 3. Besluitvorming door de aandeelhouders in de kapitaalvennootschappen: algemene vergadering (p. 389)

DEEL 6. AANDELEN

Hoofdstuk 1. Definitie, kenmerken en indelingen van aandelen (p. 449)

Hoofdstuk 2. Overdracht van aandelen op naam (p. 483)

Hoofdstuk 3. Certificering (p. 515)

Hoofdstuk 4. De openbaarmaking van belangrijke deelnemingen (‘transparantie’) (p. 521)

Hoofdstuk 5. Openbaar overnamebod (p. 525)

DEEL 7. KAPITAAL IN DE KAPITAALVENNOOTSCHAPPEN

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 529)

Hoofdstuk 2. Begrip en functie van het kapitaal – Onderscheid met andere vennootschapsrechtelijke rechtsfiguren (p. 533)

Hoofdstuk 3. Vorming en verhoging van het kapitaal (p. 541)

Hoofdstuk 4. Behoud van kapitaal (p. 593)

DEEL 8. RECHTSVORMOVERSCHRIJDENDE NORMERING

Hoofdstuk 1. Componenten van rechtsvorm overschrijdende normering (p. 669)

Hoofdstuk 2. Consolidatie (p. 681)

DEEL 9. BOEKHOUD- EN JAARREKENINGRECHT EN CONTROLE

Hoofdstuk 1. Normering inzake boekhouding (p. 695)

Hoofdstuk 2. De jaarrekening (p. 705)

Hoofdstuk 3. Het jaarverslag (p. 715)

Hoofdstuk 4. Controle (p. 723)

DEEL 10. CONFLICTEN IN DE VENNOOTSCHAP

Hoofdstuk 1. Conflicten oplosbaar in de schoot van de vennootschap (p. 757)

Hoofdstuk 2. Conflicten in de vennootschap, oplosbaar door een beroep op de rechter (p. 763)

Hoofdstuk 3. De gedwongen verkoop van effecten – De uitkoopregeling (art. 513 W.Venn.) (p. 789)

DEEL 11. ONTBINDING EN VEREFFENING VAN DE VENNOOTSCHAP

Hoofdstuk 1. Ontbinding (p. 793)

Hoofdstuk 2. Vereffening (p. 819)

DEEL 12. HERSTRUCTURERING: FUSIE, SPLITSING EN DE INBRENG VAN EEN ALGEMEENHEID OF VAN EEN BEDRIJFSTAK

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 857)

Hoofdstuk 2. Fusie (p. 861)

Hoofdstuk 3. Splitsing (p. 869)

Hoofdstuk 4. Inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak (p. 873)

DEEL 13. BIJKANTOREN

Hoofdstuk 1. Begrip (p. 875)

Hoofdstuk 2. Openbaarmakingsverplichtingen (p. 879)

Trefwoordenregister (p. 881)

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Inhoudstafel (p. 0)
Trefwoordenregister (p. 881)