Handboek vennootschapsbelasting 2022-2023

In dit handboek benadert de auteur de vennootschapsbelasting volgens de negen uit te voeren bewerkingen. Zij geeft duidelijke antwoorden op klassieke vragen zoals: Wat zijn de belastbare winsten? Wat zijn de aftrekbare kosten? Wat met DBI-aftrek en aftrek voor risicokapitaal? Ze besluit met het fiscale regime dat wordt toegepast bij de vereffening van een vennootschap en bij herstructureringen.

- Met uitgebreide voorbeelden ter verheldering van fiscaaltechnisch moeilijke regimes.
- Volledig geactualiseerd.
Author(s):
Inge Van De Woesteyne
Series:
Fiscale Handboeken
Volume:
book | published | 1st edition
September 2022 | xxvi + 626 pp.

Paperback
€83.-


ISBN 9789400014435


Alternative prices
- Student price: €35.-

When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

In dit handboek benadert de auteur de vennootschapsbelasting volgens de bewerkingen die achtereenvolgens moeten worden uitgevoerd om te komen tot de belastbare grondslag. Zij geeft duidelijke antwoorden op klassieke vragen zoals: Wat zijn de belastbare winsten? Wat zijn de aftrekbare kosten? Wat met DBI-aftrek, aftrek voor innovatie-inkomsten, investeringsaftrek, aftrek voor risicokapitaal en vorige verliezen? Vanwege de primauteit van het boekhoudrecht wordt bij de juridische analyse ook de boekhoudkundige benadering betrokken. Daarnaast wordt gewezen op bijzondere correcties in de fiscale aangifte.

Naast de vennootschapsbelasting zoals van toepassing tijdens de gewone exploitatie van de vennootschap, komt ook het fiscale regime aan bod dat wordt toegepast bij de vereffening van een vennootschap en bij herstructureringen zoals fusies en (partiële) splitsingen. Deze fiscaaltechnisch moeilijke regimes worden geïllustreerd aan de hand van uitgebreide voorbeelden waarin de belangrijkste bouwstenen aan bod komen. Ten slotte wordt de inbreng van een bedrijfsafdeling of algemeenheid van goederen behandeld.

Deze unieke benadering maakt het handboek interessant als studieboek voor het hoger onderwijs en als referentiewerk voor praktijkmensen die in aanraking komen met de dagelijkse toepassing van de vennootschapsbelasting.

Prof. dr. Inge Van De Woesteyne promoveerde in 1999 tot doctor in de rechten met het proefschrift “Verdeling, fusie en splitsing van vennootschappen in de inkomstenbelasting. Het spanningsveld tussen de boekhoudkundige verwerking en de fiscale behandeling”. Ze legt zich binnen de onderzoeksgroep Fiscaal recht van de UGent toe op de personenbelasting, vennootschapsbelasting en het boekhoudrecht.

Table of Contents

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting (p. 1)

Hoofdstuk 2. Grondslag van de vennootschapsbelasting (p. 15)

Hoofdstuk 3. Eerste bewerking: vaststellen van het fiscaal resultaat en het resterend resultaat (p. 39)

Hoofdstuk 4. Tweede bewerking: omdeling volgens oorsprong (p. 287)

Hoofdstuk 5. Derde bewerking: aftrek van de bij verdrag vrijgestelde winsten en nietbelastbare bestanddelen (p. 297)

Hoofdstuk 6. Vierde bewerking: DBI-aftrek (p. 303)

Hoofdstuk 7. Vijfde en zesde bewerking: aftrek voor octrooi-inkomsten en aftrek voor innovatie-inkomsten (p. 331)

Hoofdstuk 8. Zevende bewerking: investeringsaftrek (p. 351)

Hoofdstuk 9. Achtste bewerking: aftrek van de groepsbijdrage (p. 365)

Hoofdstuk 10. Negende bewerking: aftrekken van de tweede korf (p. 371)

Hoofdstuk 11. Gewoon stelsel van aanslag (p. 407)

Hoofdstuk 12. Afzonderlijke aanslagen (p. 419)

Hoofdstuk 13. Voorafbetalingen (p. 441)

Hoofdstuk 14. Verrekeningen (p. 449)

Hoofdstuk 15. Kapitaalvermindering (p. 471)

Hoofdstuk 16. Vereffening en fiscale gelijkstellingen (p. 485)

Hoofdstuk 17. Gedeeltelijke verdeling en verkrijging van eigen aandelen (p. 513)

Hoofdstuk 18. Fusie, splitsing en partiële splitsing (p. 527)

Hoofdstuk 19. Inbreng van een bedrijfsafdeling of algemeenheid van goederen (p. 607)

About the series:

Fiscale Handboeken

De reeks Fiscale Handboeken is in de eerste plaats praktisch opgevat. De handboeken zijn geen complete naslagwerken over diverse onderwerpen. Het zijn, door de overzichtelijke structuur en de talrijke voorbeelden, uiterst praktische werkinstrumenten die diverse onderwerpen, indien nodig, ook op juridisch vlak ontsluiten.

Voor de deelgebieden btw, vennootschapsbelasting en personenbelasting, verschijnt nu al elk jaar een geactualiseerde editie. De reeks wordt voortdurend aangevuld met nieuwe onderwerpen.

De Fiscale Handboeken zijn hét ideale werkinstrument voor elke praktijkfiscalist: praktisch, beknopt, overzichtelijk, actueel én budgetvriendelijk.

Met een abonnement op een titel uit de reeks betaalt u permanent 30% minder en is uw informatie steeds up-to-date! De nieuwe editie wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een abonnement vrijblijvend opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende edities.

More about this series