Handboek vennootschapsbelasting 2020-2021

In dit handboek benadert de auteur de vennootschapsbelasting volgens de negen uit te voeren bewerkingen. Zij geeft duidelijke antwoorden op klassieke vragen zoals: Wat zijn de belastbare winsten? Wat zijn de aftrekbare kosten? Wat met DBI-aftrek en aftrek voor risicokapitaal? Ze besluit met het fiscale regime dat wordt toegepast bij de vereffening van een vennootschap en bij herstructureringen.

- Met uitgebreide voorbeelden ter verheldering van fiscaaltechnisch moeilijke regimes.
- Volledig geactualiseerd.
Author(s):
Inge Van De Woesteyne
Series:
Fiscale Handboeken
Volume:
book | published | 1st edition
September 2020 | xxvi + 612 pp.

Paperback
€55.30 €79.-


ISBN 9789400011649


Alternative prices
- Student price: €35.-

When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

In dit handboek benadert de auteur de vennootschapsbelasting volgens de negen uit te voeren bewerkingen. Zij geeft duidelijke antwoorden op klassieke vragen zoals: Wat zijn de belastbare winsten? Wat zijn de aftrekbare kosten? Wat met DBI-aftrek en aftrek voor risicokapitaal? Ze besluit met het fiscale regime dat wordt toegepast bij de vereffening van een vennootschap en bij herstructureringen.

- Met uitgebreide voorbeelden ter verheldering van fi scaaltechnisch moeilij ke regimes.
- Volledig geactualiseerd.

Table of Contents

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting (p. 1)

Hoofdstuk 2. Grondslag van de vennootschapsbelasting (p. 15)

Hoofdstuk 3. Eerste bewerking: vaststellen van het fiscaal resultaat (p. 37)

Hoofdstuk 4. Tweede bewerking: omdeling volgens oorsprong (p. 283)

Hoofdstuk 5. Derde bewerking: aftrek van de bij verdrag vrijgestelde winsten en niet-belastbare bestanddelen (p. 291)

Hoofdstuk 6. Vierde bewerking: DBI-aftrek en vrijgestelde roerende inkomsten (p. 299)

Hoofdstuk 7. Vijfde en zesde bewerking: aftrek voor octrooi-inkomsten en aftrek voor innovatie-inkomsten (p. 327)

Hoofdstuk 8. Zevende bewerking: investeringsaftrek (p. 347)

Hoofdstuk 9. Achtste bewerking: aftrek van de groepsbijdrage (p. 361)

Hoofdstuk 10. Aftrekken van de tweede korf (p. 367)

Hoofdstuk 11. Gewoon stelsel van aanslag (p. 403)

Hoofdstuk 12. Afzonderlijke aanslagen (p. 415)

Hoofdstuk 13. Voorafbetalingen (p. 439)

Hoofdstuk 14. Verrekeningen (p. 447)

Hoofdstuk 15. Kapitaalvermindering (p. 463)

Hoofdstuk 16. Vereffening en fiscale gelijkstellingen (p. 477)

Hoofdstuk 17. Gedeeltelijke verdeling en verkrijging van eigen aandelen (p. 505)

Hoofdstuk 18. Fusie, splitsing en partiële splitsing (p. 519)

Hoofdstuk 19. Inbreng van een bedrijfsafdeling of algemeenheid van goederen (p. 597)

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Inhoudsopgave (p. 0)
Inge Van De Woesteyne
Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting (p. 1)
Hoofdstuk 2. Grondslag van de vennootschapsbelasting (p. 15)

About the series:

Fiscale Handboeken

De reeks Fiscale Handboeken is in de eerste plaats praktisch opgevat. De handboeken zijn geen complete naslagwerken over diverse onderwerpen. Het zijn, door de overzichtelijke structuur en de talrijke voorbeelden, uiterst praktische werkinstrumenten die diverse onderwerpen, indien nodig, ook op juridisch vlak ontsluiten.

Voor de deelgebieden btw, vennootschapsbelasting en personenbelasting, verschijnt nu al elk jaar een geactualiseerde editie. De reeks wordt voortdurend aangevuld met nieuwe onderwerpen.

De Fiscale Handboeken zijn hét ideale werkinstrument voor elke praktijkfiscalist: praktisch, beknopt, overzichtelijk, actueel én budgetvriendelijk.

Met een abonnement op een titel uit de reeks betaalt u permanent 30% minder en is uw informatie steeds up-to-date! De nieuwe editie wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een abonnement vrijblijvend opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende edities.

More about this series