Handboek successierechten (derde editie)

Het Handboek successierechten geeft een beknopt maar volledig overzicht van de successierechten in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Author(s):
Dirk De Groot
Series:
Fiscale Handboeken
Volume:
book | published | 3rd edition
March 2016 | xiv + 204 pp.

Paperback
€59.-


ISBN 9789400007253


Alternative prices
- Student price: €30.-

If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Het Handboek successierechten geeft een beknopt maar volledig overzicht van de successierechten in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dankzij de doorzichtige structuur kan de lezer op een efficiënte manier zijn probleem situeren. Bij de verschillende hoofdstukken en onderdelen wordt telkens verwezen naar de toepasselijke wettelijke bepalingen, de belangrijkste rechtsleer, rechtspraak en administratieve aanschrijvingen in verband met de betrokken materie.

Het boek biedt studenten en beroepsmensen, actief in het notariaat, de advocatuur, het bedrijfsleven en de juridische adviesverlening de mogelijkheid om een probleem te situeren en een aanknopingspunt te vinden tot het oplossen ervan.

Chapters

Inhoudsopgave (p. 0)

I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied (p. 1)

II. Aan de belasting onderworpen verkrijgingen (p. 11)

III. Met verkrijgingen door overlijden gelijkgestelde verkrijgingen (p. 23)

IV. Samenstelling van de belastbare grondslag (p. 69)

V. Raming van het actief en het passief (p. 81)

VI. Aangifte (p. 91)

VII. Vereffening van de rechten (p. 111)

VIII. Procedurele wijzigingen aangebracht door de Vlaamse Codex Fiscaliteit (p. 147)

IX. Betaling van de rechten en boeten (p. 157)

X. Waarborgen van het gewest/de Staat (p. 163)

XI. Aan derden opgelegde verplichtingen teneinde de juiste heffing van de belasting te verzekeren (p. 167)

XII. Bewijs- en controlemiddelen (p. 173)

XIII. Sancties (p. 185)

XIV. Teruggave (p. 189)

XV. Vervolgingen en gedingen (p. 195)

XVI. Verjaring (p. 199)

About the series:

Fiscale Handboeken

De reeks Fiscale Handboeken is in de eerste plaats praktisch opgevat. De handboeken zijn geen complete naslagwerken over diverse onderwerpen. Het zijn, door de overzichtelijke structuur en de talrijke voorbeelden, uiterst praktische werkinstrumenten die diverse onderwerpen, indien nodig, ook op juridisch vlak ontsluiten.

Voor de deelgebieden btw, vennootschapsbelasting en personenbelasting, verschijnt nu al elk jaar een geactualiseerde editie. De reeks wordt voortdurend aangevuld met nieuwe onderwerpen.

De Fiscale Handboeken zijn hét ideale werkinstrument voor elke praktijkfiscalist: praktisch, beknopt, overzichtelijk, actueel én budgetvriendelijk.

Met een abonnement op een titel uit de reeks betaalt u permanent 30% minder en is uw informatie steeds up-to-date! De nieuwe editie wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een abonnement vrijblijvend opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende edities.

More about this series