Handboek registratierechten (tweede editie)

Dit handboek geeft een beknopt maar duidelijk en gestructureerd overzicht van de registratierechten in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In het boek wordt telkens verwezen naar de toepasselijke wettelijke bepalingen, de voornaamste rechtsleer, rechtspraak en administratieve aanschrijvingen.
Author(s):
Astrid Peeters, Tim Wustenberghs
Series:
Fiscale Handboeken
Volume:
book | published | 2nd edition
May 2016 | xviii + 338 pp.

Paperback
€52.50 €75.-


ISBN 9789400006805


Alternative prices
- Student price: €35.-

When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Het Handboek Registratierechten geeft een beknopt maar duidelijk en gestructureerd overzicht van de registratierechten in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In het boek wordt telkens verwezen naar de toepasselijke wettelijke bepalingen, de voornaamste rechtsleer, rechtspraak en administratieve aanschrijvingen. Het boek wordt op diverse universiteiten en hogescholen gebruikt als handboek, maar biedt ook de beroepsmensen zoals accountants, boekhouders, notarissen en advocaten een bruikbare handleiding. Dit boek geeft de lezer niet alleen een beter inzicht in de materie van registratierechten, maar stelt hem ook in staat om een probleem te situeren en een mogelijke oplossing te vinden.

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

I. Vooraf: registratierechten zijn grotendeels gewestelijke belastingen (p. 1)

II. Kenmerken en toepassingsgebied (p. 7)

III. Registratieverplichting (p. 11)

IV. De registratieformaliteit (p. 23)

V. Grondbeginselen in verband met de heffing van de registratierechten (p. 43)

VI. Soorten registratierechten (p. 81)

VII. De evenredige rechten (p. 85)

VIII. Aanslagjaar, betaaltermijn en aanslagtermijn (Vlaams Gewest) (p. 303)

IX. Verplichtingen met het oog op het verzekeren van het heffen van de rechten (p. 305)

X. Bewijs (p. 313)

XI. Sancties (p. 319)

XII. Teruggave (p. 321)

XIII. Vervolgingen en gedingen (p. 327)

XIV. Verjaring (p. 331)

Trefwoordenregister (p. 335)

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Inhoudstafel (p. 0)
Trefwoordenregister (p. 335)

About the series:

Fiscale Handboeken

De reeks Fiscale Handboeken is in de eerste plaats praktisch opgevat. De handboeken zijn geen complete naslagwerken over diverse onderwerpen. Het zijn, door de overzichtelijke structuur en de talrijke voorbeelden, uiterst praktische werkinstrumenten die diverse onderwerpen, indien nodig, ook op juridisch vlak ontsluiten.

Voor de deelgebieden btw, vennootschapsbelasting en personenbelasting, verschijnt nu al elk jaar een geactualiseerde editie. De reeks wordt voortdurend aangevuld met nieuwe onderwerpen.

De Fiscale Handboeken zijn hét ideale werkinstrument voor elke praktijkfiscalist: praktisch, beknopt, overzichtelijk, actueel én budgetvriendelijk.

Met een abonnement op een titel uit de reeks betaalt u permanent 30% minder en is uw informatie steeds up-to-date! De nieuwe editie wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een abonnement vrijblijvend opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende edities.

More about this series

Also interesting for you: