Handboek personenbelasting 2020-2021

Dit handboek biedt inzicht in de personenbelasting, vanuit het standpunt van de fiscale administratie en vanuit de interpretatie ervan in de fiscale rechtspraak. Het geeft duidelijke antwoorden op vragen als: Wat is het toepassingsgebied van de personenbelasting? Wat met de inkomsten uit roerende goederen en kapitalen? Welke zijn de verschillende soorten beroepsinkomsten en voorheffingen?

* Met een geïntegreerde oefening, waarmee de student zijn kennis van de materie kan testen.
* Overzichtelijke omschrijving van de basisregels en diepgaande gespecialiseerde informatie.
Author(s):
Inge Van De Woesteyne
Series:
Fiscale Handboeken
Volume:
book | published | 1st edition
September 2020 | xxxiv + 862 pp.

Paperback
€59.50 €85.-


ISBN 9789400011632


Alternative prices
- Student price: €40.-

When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Dit handboek benadert gestructureerd en op een originele manier de materie van de personenbelasting. Er wordt zowel aandacht besteed aan het standpunt van de fiscale administratie als aan de interpretatie die men terugvindt in de fiscale rechtspraak. Het handboek kan op verschillende niveaus worden gelezen, naargelang de behoeften van de lezer. Naast een overzichtelijke omschrijving van de basisregels en basis structuur wordt zo veel mogelijk ook meer gedetailleerde informatie gegeven.

Het boek geeft een duidelijk antwoord op klassieke vragen als: wat is het toepassingsgebied van de personenbelasting, hoe wordt de personenbelasting berekend, hoe zit het met inkomsten uit onroerende goederen en wat met de inkomsten uit roerende goederen en kapitalen, wat zijn de beroepskosten, wanneer heeft men te maken met diverse inkomsten. Daarnaast wordt in afzonderlijke hoofdstukken aandacht besteed aan de verschillende soorten beroepsinkomsten. Ook de verschillende voorheffingen komen aan bod. Het handboek wordt afgesloten met een geïntegreerde oefening, om de kennis van de materie te testen.

Table of Contents

Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting (p. 1)

Hoofdstuk 2. De berekening van de personenbelasting (p. 17)

Hoofdstuk 3. Inkomsten van onroerende goederen (p. 35)

Hoofdstuk 4. Inkomsten van roerende goederen en kapitalen (p. 87)

Hoofdstuk 5. Beroepsinkomsten (p. 151)

Hoofdstuk 6. Winst (p. 159)

Hoofdstuk 7. Baten van vrije beroepen, ambten, posten en winstgevende bezigheden (p. 319)

Hoofdstuk 8. Winsten en baten i.v.m. een voorheen uitgeoefende werkzaamheid (p. 339)

Hoofdstuk 9. Bezoldigingen van loon- en weddetrekkenden (p. 365)

Hoofdstuk 10. Bezoldigingen van bedrijfsleiders (p. 475)

Hoofdstuk 11. Bezoldigingen van meewerkende echtgenoten (p. 501)

Hoofdstuk 12. Pensioenen, renten en als zodanig geldende toelagen (p. 505)

Hoofdstuk 13. Huwelijksquotiënt en toekenning meewerkende echtgenoot (p. 551)

Hoofdstuk 14. Bedrijfsvoorheffing (p. 557)

Hoofdstuk 15. Diverse inkomsten (p. 577)

Hoofdstuk 16. Totaal netto-inkomen (p. 627)

Hoofdstuk 17. Van het totale netto-inkomen aftrekbare bestedingen (p. 631)

Hoofdstuk 18. Toepassen van de belastingtarieven (p. 643)

Hoofdstuk 19. Berekening van de hoofdsom (p. 647)

Hoofdstuk 20. Federale en gewestelijke personenbelasting (p. 693)

Hoofdstuk 21. Verdere berekening (p. 801)

Oefening (p. 829)

Oplossing (p. 833)

Geïndexeerde bedragen aanslagjaar 2020 en 2021 (p. 849)

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Inhoudsopgave (p. 0)
Inge Van De Woesteyne
Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de personenbelasting (p. 1)
Hoofdstuk 2. De berekening van de personenbelasting (p. 17)

About the series:

Fiscale Handboeken

De reeks Fiscale Handboeken is in de eerste plaats praktisch opgevat. De handboeken zijn geen complete naslagwerken over diverse onderwerpen. Het zijn, door de overzichtelijke structuur en de talrijke voorbeelden, uiterst praktische werkinstrumenten die diverse onderwerpen, indien nodig, ook op juridisch vlak ontsluiten.

Voor de deelgebieden btw, vennootschapsbelasting en personenbelasting, verschijnt nu al elk jaar een geactualiseerde editie. De reeks wordt voortdurend aangevuld met nieuwe onderwerpen.

De Fiscale Handboeken zijn hét ideale werkinstrument voor elke praktijkfiscalist: praktisch, beknopt, overzichtelijk, actueel én budgetvriendelijk.

Met een abonnement op een titel uit de reeks betaalt u permanent 30% minder en is uw informatie steeds up-to-date! De nieuwe editie wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een abonnement vrijblijvend opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende edities.

More about this series