Handboek merkenrecht (tweede editie)

Met dit boek biedt de auteur een volledig begrip van de bepalingen van het merkenrecht van kracht in de Benelux en in de Europese Unie. Ze bespreekt grondig de rechtsregels over de geldigheidsvereisten voor een merk, de procedures voor het verkrijgen van een merk, de rechten van de merkhouder en de uitzonderingen daarop, de wijzen van beëindiging van een merk en de regels die in het kader van gerechtelijke procedures gelden.

- Nauwkeurige analyse van de wettelijke bepalingen.
- Talrijke voorbeelden uit de voornamelijk hogere rechtspraak.
- In de KU Leuven Centre for IT & IP Law Series.
Author(s):
Marie-Christine Janssens
Series:
KU Leuven Centre for IT & IP Law Series
Volume:
book | published | 2nd edition
September 2022 | xii + 579 pp.

Hardback
€169.-


ISBN 9789400014671


Alternative prices
- Student price: €50.-

When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Dit handboek wil de lezer een volledig begrip bieden van alle bepalingen van het merkenrecht die van kracht zijn in de Benelux en in de Europese Unie. Na een overzicht van het wettelijk kader volgt een grondige bespreking van de rechtsregels over de geldigheidsvereisten voor een merk, de procedures voor het verkrijgen van een merk, de rechten van de merkhouder en de uitzonderingen daarop, de wijzen van beëindiging van een merk en de regels die in het kader van gerechtelijke procedures gelden.

Een nauwkeurige analyse van de wettelijke bepalingen wordt aangevuld met talrijke voorbeelden uit de voornamelijk hogere rechtspraak, in het bijzonder van het Hof van Justitie, het Gerecht van de Europese Unie, het Hof van Cassatie en het Benelux-Gerechtshof.

Over de auteur

Marie-Christine Janssens is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven en hoofd van het CiTiP (Centre for IT & IP Law) aan deze universiteit.

Table of Contents

TITEL I. WETGEVING INZAKE MERKEN (BELANGRIJKSTE TEKSTEN)

Hoofdstuk 1. Nationale regelgeving (p. 1)

Hoofdstuk 2. Internationale regelgeving (p. 13)

Hoofdstuk 3. Europese regelgeving (p. 23)

Hoofdstuk 4. Besluit (p. 33)

TITEL II. INDIVIDUELE MERKEN

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 35)

Hoofdstuk 2. Het toepassingsdomein van het merkenrecht (p. 47)

Hoofdstuk 3. De basisvereisten van het merkenrecht (p. 67)

Hoofdstuk 4. Houderschap van een individueel merk (p. 201)

Hoofdstuk 5. Verkrijging van het recht op een merk (p. 205)

Hoofdstuk 6. De rechten van de houder van een individueel merk (p. 267)

Hoofdstuk 7. Nietigverklaring van een individueel merk (p. 419)

Hoofdstuk 8. Andere vormen van beëindiging van een individueel merkrecht (p. 441)

TITEL III. COLLECTIEVE EN CERTIFICERINGSMERKEN

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 475)

Hoofdstuk 2. Collectieve merken (p. 479)

Hoofdstuk 3. Certificeringsmerken (p. 487)

TITEL IV. ENKELE VRAGEN VAN GERECHTELIJKE PROCEDURE

Hoofdstuk 1. De Benelux-wetgeving (p. 497)

Hoofdstuk 2. De Verordening inzake het Uniemerk (p. 515)

Hoofdstuk 3. Optreden door douaneautoriteiten (p. 527)

Hoofdstuk 4. Verdrag van Parijs (p. 531)

Hoofdstuk 5. TRIPs (p. 533)

Bibliografie (p. 535)

Gedetailleerde inhoudstafel (p. 563)

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Inhoudsopgave (p. 0)
Marie-Christine Janssens
Gedetailleerde inhoudstafel (p. 563)

About the series:

KU Leuven Centre for IT & IP Law Series

The KU Leuven Centre for IT & IP Law Series brings together the results of research activities of the Centre for IT & IP Law.

The central research themes of the series concern the legal and ethical aspects of information technology, innovation and intellectual property.

Each book in the series focuses on the essential developments in the current legal framework, necessitated by the rapid evolution of technology in various fields, such as government, media, health care, informatics, digital economy, banking, transport and culture. The research is characterised by an interdisciplinary approach, constantly cross-fertilising legal, technical, economic, ethical and socio-cultural perspectives.

Books are published in English, Dutch and/or French.
Subscribe now to the series and enjoy a 15% discount on each volume!

**************

De KU Leuven Center for IT & IP Law Series verzamelt de resultaten van de onderzoeksactiviteiten van het Centrum voor IT & IP-recht.

In de reeks komen de juridische en ethische aspecten van informatietechnologie, innovatie en intellectuele eigendom aan bod.

Elk boek in de reeks belicht de belangrijke ontwikkelingen in het bestaande juridische kader die noodzakelijk zijn omwille van de snelle technologische evolutie in verschillende sectoren zoals de overheid, de media, de gezondheidszorg, informatica, de digitale economie, banken, transport en cultuur.

Elk onderwerp wordt interdisciplinair benaderd met een voortdurende kruisbestuiving tussen de juridische, technische, economische, ethische en sociaal-culturele domeinen.

De volumes in de reeks verschijnen in het Engels, Nederlands en / of Frans.
Als u intekent op de reeks, betaalt u permanent 15% minder. U krijgt alle komende edities uit deze reeks automatisch toegestuurd, zodra ze beschikbaar zijn. U mag uw intekening schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee titels uit de reeks.

More about this series

Also interesting for you: