Handboek Management Accounting (twaalfde editie)

Dit handboek bevordert het inzicht in de techniek van kostprijsberekening en het gebruik ervan bij managementbeslissingen. De auteurs behandelen basisbegrippen en technieken van kostencalculatie, historische kostprijsberekening en resultaatbepaling, gebruik van kosten- en opbrengstinformatie bij het nemen van beleidsbeslissingen, strategische kosten en winstgevendheidsanalyse.

- Handig werkinstrument voor managers op zoek naar inzicht in de wijze van kost- en winstbepaling.
- Oefeningen achteraan in het boek helpen de lezer bij het instuderen van de stof.
Author(s):
Patricia Everaert, Sophie Hoozée, Werner Bruggeman
book | published | 12th edition
July 2022 | xxxii + 476 pp.

Paperback
€47.-


ISBN 9789400014404


Alternative prices
- Student price: €34.-

Details

De doelstelling van dit boek is een inzicht te geven in de belangrijkste technieken van kosten- en winstbepaling met als hoofddoel accurate en relevante beleidsinformatie te verschaffen aan managers om hen maximaal te ondersteunen bij het nemen van beslissingen en het sturen van de verschillende afdelingen.

Table of Contents

Deel 1. Basisbegrippen van kostprijscalculatie

Hoofdstuk 1. De techniek van kostprijscalculatie (p. 1)

Hoofdstuk 2. Specifieke waarderingsproblemen (p. 29)

Deel 2. Geavanceerde technieken van kostprijscalculatie

Hoofdstuk 3. Activity-based costing (p. 39)

Hoofdstuk 4. Time-driven activity-based costing (p. 57)

Deel 3. Historische kostprijscalculatie en resultaatbepaling

Hoofdstuk 5. De kostenplaatsenmethode (p. 81)

Hoofdstuk 6. Kostprijscalculatie en resultaatbepaling bij massaproductie (p. 101)

Hoofdstuk 7. Ordercalculatie: kostprijscalculatie en resultaatbepaling bij productie op order (p. 119)

Hoofdstuk 8. Gemeenschappelijke producten, bijproducten, uitval en afval (p. 133)

Hoofdstuk 9. Full costing versus direct costing (p. 153)

Deel 4. Het gebruik van kosteninformatie bij het nemen van beleidsbeslissingen

Hoofdstuk 10. Belangrijke begrippen bij beslissingscalculaties (p. 161)

Hoofdstuk 11. Break-evenanalyse (p. 171)

Hoofdstuk 12. Speciale orders met lage verkoopprijs (p. 187)

Hoofdstuk 13. De 'make-or-buy'-beslissing (p. 199)

Hoofdstuk 14. De verkoopprijsbeslissing (p. 209)

Hoofdstuk 15. De productmixbeslissing en de theory of constraints (p. 227)

Hoofdstuk 16. De investeringsbeslissing (p. 245)

Deel 5. Kostenbeheersing

Hoofdstuk 17. Kostenbeheersing door middel van verschillenanalyse (p. 269)

Hoofdstuk 18. Kostenbeheersing door middel van kaizen costing en activity-based management (p. 295)

Hoofdstuk 19. Kostenbeheersing van nieuwe producten door middel van target costing (p. 309)

Bijlage & Literatuur (p. 331)

Oefeningen (p. 341)

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Hoofdstuk 1. De techniek van kostprijscalculatie (p. 1)
Hoofdstuk 2. Specifieke waarderingsproblemen (p. 29)

Updates and additional learning materials

Updates

There are no updates available for this book.

Learning material

Additional teaching and training materials for lecturers are available for this publication. For more information, please contact hogeronderwijs@intersentia.be.


Bordboek
7.73 MB