Handboek Management Accounting (tiende editie)

De nieuwe elfde editie is beschikbaar vanaf augustus 2018 en kunt u hier bestellen. 

De doelstelling van dit boek is een inzicht te geven in de belangrijkste technieken van kosten- en winstbepaling met als hoofddoel accurate en relevante beleidsinformatie te verschaffen aan managers om hen maximaal te ondersteunen bij het nemen van beslissingen en het sturen van de verschillende afdelingen.

Author(s):
Patricia Everaert, Werner Bruggeman, Sophie Hoozée
book | uitverkocht | 10th edition
September 2013 | xxx + 432 pp.

Paperback
€45.-


ISBN 9789400004184

Uitverkocht


Alternative prices
- Student price: €34.-

Details

De doelstelling van dit boek is een inzicht te geven in de belangrijkste technieken van kosten- en winstbepaling met als hoofddoel accurate en relevante beleidsinformatie te verschaffen aan managers om hen maximaal te ondersteunen bij het nemen van beslissingen en het sturen van de verschillende afdelingen. Hierdoor ligt de hoofdfocus van het boek op management accounting, nl. verschaffing van informatie over kosten en winst aan managers.

Dit werk is ingedeeld in vijf delen. Het eerste deel geeft de lezer een inzicht in de basisbegrippen van kostprijscalculatie. Vertrekkend van een uitgangsvoorbeeld wordt de techniek van kostprijscalculatie uiteengezet. De auteurs besteden aandacht aan de bepaling van de de kostensoorten, de waardering ervan en de indeling in kostenplaatsen.
Deel 2 beschrijft hoe de kostprijscalculatie de basis vormt van de periodieke resultaatbepaling in de onderneming. De nadruk ligt hier op de historische kosten, nl. managementrapportering met cijfers die uit de boekhouding volgen.
In deel 3 bespreken de auteurs hoe kosten- en kostprijsinformatie gebruikt moet worden bij het nemen van beleidsbeslissingen. In dit deel wordt dieper ingegaan op de problematiek van de relevante kosten en opbrengsten bij beslissingen rond opstart, orderaanvaarding, make-or-buy, investeringen.
Deel 4 behandelt de strategische kosten- en winstgevendheidsanalyse. De belangrijkste technieken zijn: activity-based costing (ABC) en het recent ontwikkelde time-driven activity-based costing (TDABC).
Bedrijven die geconfronteerd worden met een sterke prijsdruk in de markt moeten niet alleen een nauwkeurig en gedetailleerd inzicht hebben in de kostprijzen, ze moeten ook heel wat inspanningen leveren om deze kosten voortdurend te drukken. In deel 5 wordt daarom de overstap gemaakt van kostencalculatie naar kostenbeheersing. Nadat de afwijkingen tussen werkelijke kosten en standaardkosten in kaart zijn gebracht door verschillenanalyse, kunnen kaizen costing en activity-based management worden gebruikt om de kosten van bestaande producten te beheersen. De kosten van toekomstige producten beheersen kan via technieken als design to cost en target costing.

Achteraan in het boek zijn de opgaven van oefeningen opgenomen die de lezer kunnen ondersteunen bij het instuderen van de materie.
Dit boek is een onmisbaar en handig werkinstrument voor managers die een beter inzicht wensen te krijgen in de manier waarop zij hun kosten en winsten kunnen bepalen, met als doel betere en juistere beleidsbeslissingen te nemen.

Chapters

Inhoudsopgave (p. 0)

DEEL 1. BASISBEGRIPPEN VAN KOSTPRIJSCALCULATIE

DEEL 2. HISTORISCHE KOSTPRIJSCALCULATIE EN RESULTAATBEPALING

DEEL 3. HET GEBRUIK VAN KOSTENINFORMATIE BIJ HET NEMEN VAN BELEIDSBESLISSINGEN

DEEL 4. STRATEGISCHE KOSTENƪ EN WINST GEVENDHEIDSANALYSE

DEEL 5. KOSTENBEHEERSING

BIJLAGE (p. 317)

LITERATUUR (p. 323)

OEFENINGEN (p. 327)

Updates and additional learning materials

Updates

There are no updates available for this book.

Learning material

Additional teaching and training materials for lecturers are available for this publication. For more information, please contact Iris Ruts (i.ruts@intersentia.be).


Oplossingenboek
117.35 kB