Handboek krediet- en borgtochtverzekering

Dit boek behandelt alle aspecten van zowel de privékredietverzekering en borgtochtverzekering als de publieke kredietverzekering. Deze uitgave is zowel voor de niet-specialist als voor de mensen die vertrouwd zijn met kredietverzekeringen een handig naslagwerk

Author(s):
Paul Becue
book | published | 2nd edition
October 2020 | xlvii + 1016 pp.

Hardback
€183.75 €262.50


ISBN 9789400012660

Details

Dit boek behandelt de privékredietverzekering (tak 14) en de borgtochtverzekering (tak 15), die meestal samen besproken worden, hoewel er ook belangrijke verschillen tussen beide bestaan. Naast deze twee takken uit de privéverzekering komt ook de publieke kredietverzekering uitgebreid aan bod, die een heel andere insteek heeft. De hoofdfocus van het boek ligt evenwel op de privékredietverzekering, die veel invloed heeft op de liquiditeit van bedrijven, maar waar nog maar weinig literatuur over beschikbaar is.
Inhoudelijk zijn er voor elk van deze drie takken vier invalshoeken. Na een inleidende vergelijkende synthese wordt de praktische werking van deze verzekeringsproducten besproken. Daarbij komt de juridische omgeving (bv. insolventierecht) reeds kort aan bod, maar in een apart deel gaat de auteur dieper in op de juridische aspecten van deze producten zelf, zowel wat het Belgische als wat het Europese recht betreft. We eindigen met de credit ratings en daaraan verbonden de impact van de Bazel-akkoorden op deze verzekeringstakken. Voor al wie de krediet- en borgtochtverzekering nog beter wil leren kennen, is dit werk een handig en vlot geschreven naslagwerk.

Paul Becue is econoom en jurist. Hij heeft een uitgebreide en lange ervaring in de bankwereld en de kredietverzekeringssector in diverse managementfuncties. Hij heeft er altijd naar gestreefd de praktijk te combineren met de theorie, wat tot uiting komt in diverse (wetenschappelijke) publicaties over verschillende onderwerpen uit de financiële wereld, zowel vanuit economisch als vanuit juridisch oogpunt.

Table of Contents

BOEK I. Algemene principes (executive summary)

Hoofdstuk I. Kredietverzekering (p. 1)

Hoofdstuk II. Onderscheid tussen publieke en privékredietverzekering (p. 9)

Hoofdstuk III. Borgtochtverzekering (p. 21)

Hoofdstuk IV. Herverzekering bij een krediet- en borgtochtverzekeraar (p. 25)

BOEK II. Praktische werking DEEL I. Definitie, principes en omgeving

TITEL I. Privékredietverzekering - Hoofdstuk I. Wat is kredietverzekering: definitie, algemene principes en situering (p. 33)

Hoofdstuk II. De economische context en de falingen (p. 73)

BOEK II. Praktische werking DEEL II. De cliënt

Hoofdstuk I. Belang van kredietverzekering (p. 113)

Hoofdstuk II. Verweermiddelen tegen insolvabiliteit: een goed intern creditmanagement (p. 155)

Hoofdstuk III. Verweermiddelen tegen insolvabiliteit: alternatieve (bancaire) producten voor risicotransfer (p. 187)

Hoofdstuk IV. Overdracht van handelsvordering (p. 199)

Hoofdstuk V. Rendabiliteit van de kredietverzekeringspolis voor de verzekerde (p. 227)

Hoofdstuk I. Nationaal belang (p. 439)

Hoofdstuk II. Rendabiliteit en belang (p. 447)

Hoofdstuk I. Wie sluit een borgtochtverzekering af? (p. 547)

Hoofdstuk II. Rendabiliteit en belang (p. 551)

BOEK II. Praktische werking DEEL III. De aanbieders

Hoofdstuk I. De privékredietverzekerings markt (p. 249)

Hoofdstuk II. Diverse producten (p. 283)

Hoofdstuk III. De uitdagingen voor de toekomst (p. 303)

Hoofdstuk I. De markttoestand (p. 451)

Hoofdstuk II. Diverse producten (p. 459)

Hoofdstuk I. De markttoestand (p. 555)

Hoofdstuk II. Diverse producten (p. 567)

BOEK II. Praktische werking DEEL IV. Operationele en technische aspecten

Hoofdstuk I. De techniek van de privékredietverzekering (p. 335)

Hoofdstuk II. Middelen ter ondersteuning van de kredietverzekeringsactiviteit (p. 377)

Hoofdstuk III. Boekhoudkundige en fiscale aspecten (p. 395)

Hoofdstuk I. De techniek van de publieke kredietverzekering (met staatsgarantie) (p. 487)

Hoofdstuk II. De concessionele kredieten (p. 515)

DEEL IV. Operationele en technische aspecten (p. 579)

BOEK II. Praktische werking DEEL I. Definities en principes

TITEL II. Publieke kredietverzekering - Hoofdstuk I. Definitie (p. 419)

Hoofdstuk II. De richtlijnen van de OESO-Regeling (p. 431)

Hoofdstuk III. Missie Credendo ECA (p. 437)

BOEK II. Praktische werking DEEL I. Definitie en principes

TITEL III. Borgtochtverzekering - Hoofdstuk I. Definitie en andere kenmerken (p. 529)

Hoofdstuk II. Vergelijking met (privé)kredietverzekering (p. 539)

BOEK III. Juridisch luik

TITEL I. Privékredietverzekering - Hoofdstuk I. Juridische aard (p. 587)

Hoofdstuk II. De Belgische wet op de landverzekeringsovereenkomst (deel 4 W.Verz.) (p. 607)

Hoofdstuk III. Belgische rechtspraak: absolute vrijheid, maar plicht tot zorgvuldigheid (p. 633)

Hoofdstuk IV. Europese wetgeving (p. 639)

Hoofdstuk V. De waarborgen (p. 695)

TITEL II. Publieke kredietverzekering - Hoofdstuk I. Belgische wetgeving (p. 709)

Hoofdstuk II. Europese wetgeving (p. 723)

Hoofdstuk III. OESO (p. 733)

Hoofdstuk IV. Andere internationale instellingen (p. 739)

Hoofdstuk V. De waarborgen (p. 743)

TITEL III. Borgtochtverzekering - Hoofdstuk I. Juridische aard (p. 745)

Hoofdstuk II. De Belgische Wet op de Landverzekeringsovereenkomst (deel 4 W.Verz.) (p. 761)

Hoofdstuk III. De Europese wetgeving (p. 775)

Hoofdstuk IV. Uniforme regels voor contract bonds (p. 781)

Hoofdstuk V. De waarborgen (p. 789)

BOEK IV. De ratings en de Bazel-akkoorden DEEL I. Algemeen

TITEL I. De ratings (p. 791)

Hoofdstuk I. Bazel I (p. 881)

Hoofdstuk II. Bazel II (p. 891)

Hoofdstuk III. Bazel III (p. 899)

Hoofdstuk IV. Bazel IV (p. 905)

Hoofdstuk V. Solvency II (p. 907)

BOEK IV. De ratings en de Bazel-akkoorden DEEL II. Privékredietverzekering

Hoofdstuk I. Bedrijven (p. 807)

Hoofdstuk II. Sectoren (p. 857)

Hoofdstuk III. Landen (p. 859)

BOEK IV. De ratings en de Bazel-akkoorden DEEL III. Publieke kredietverzekering

Hoofdstuk I. Landenrating (p. 863)

Hoofdstuk II. Bedrijfsrating (p. 875)

Hoofdstuk I. EU-verordening nr. 575/2013 (p. 945)

Hoofdstuk II. Impact Bazel III op de publieke kredietverzekering (p. 951)

BOEK IV. De ratings en de Bazel-akkoorden DEEL IV. Borgtochtverzekering

DEEL IV. Borgtochtverzekering (p. 877)

Hoofdstuk I. Buitenbalansproduct voor minimaal 50% (p. 967)

Hoofdstuk II. Nieuwe regels Bazel III (p. 973)

BOEK IV. De ratings en de Bazel-akkoorden DEEL II. Privékredietverzekeringen

Hoofdstuk I. Bazel-Akkoorden en privékredietverzekering (p. 915)

Hoofdstuk II. De verkoop van ratings aan derden (p. 929)

Bijlage I. Casestudy afwikkeling schadedossier (p. 975)

Bijlage II. Incassoprocedures voor de inning van handelsvorderingen (p. 979)

Bibliografie (p. 985)

Trefwoordenregister (p. 1039)

Also interesting for you: