Handboek gezondheidsrecht Volume I

Met dit opus magnum komen de auteurs tegemoet aan de toenemende vraag naar een globaal overzicht van het gezondheidsrecht. Het Handboek gezondheidsrecht bestaat uit 2 apart verkrijgbare volumes. In Volume I draait alles rond het zorgaanbod en het statuut van de zorgverleners.
Editor(s):
Thierry Vansweevelt, Filip Dewallens
Series:
Reeks Gezondheidsrecht
Volume:
10
book | published | 1st edition
September 2014 | lii + 1688 pp.

Hardback
€147.- €210.-


ISBN 9789400005372


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Met dit opus magnum komen de auteurs tegemoet aan de toenemende vraag naar een globaal overzicht van het gezondheidsrecht. Zorgverleners, advocaten, magistraten en, last but not least, studenten vragen om een breed, grondig en volledig Handboek Gezondheidsrecht.

Het unieke aan dit Handboek Gezondheidsrecht is dat de positie van de zorgverlener, niet alleen klassiek t.a.v. de patiënt, maar ook t.a.v. allerlei andere zorgverleners (andere beroepsbeoefenaars en gezondheidszorginstellingen) én de overheid aan bod komt, en dit op een zéér grondige wijze.

Het gezondheidsrecht is de laatste jaren uitgegroeid tot een bloeiende rechtstak met veel uitlopers naar andere rechtsdomeinen. Daarom werd besloten om de krachten en talenten van verschillende specialisten te bundelen. Per onderwerp werd een specialist aangezocht waarbij een kruisbestuiving tussen de verschillende universiteiten, de balie en de ziekenhuiswereld werd nagestreefd.

Het Handboek gezondheidsrecht bestaat uit 2 apart verkrijgbare volumes.

In Volume I draait alles rond het zorgaanbod en het statuut van de zorgverleners. Hier worden teksten verzameld over de organisatie van de gezondheidszorg, met inbegrip van de rechtsbeginselen van het gezondheidsrecht en de ziekteverzekering. Niet alleen wordt de klassieke arts-patiëntrelatie besproken, maar ook minder belichte statuten van artsen in de niet-curatieve sector, zoals: de arbeidsarts, de controlearts, de ziekenfondsarts en de verzekeringsarts. Verder wordt uitvoerig ingegaan op het juridische statuut van de arts in ziekenhuisverband, de professionele samenwerkingsverbanden, maar ook op het statuut van voorzieningen in de ouderenzorg, de palliatieve zorg, de geestelijke gezondheidszorg en de jeugdgezondheidszorg. Daarnaast wordt voor de eerste maal in een handboek specifieke en grondige aandacht besteed aan het statuut van andere beroepsbeoefenaars, zoals de tandarts, de apotheker, de kinesitherapeut, de vroedvrouw, de verpleegkundige, de paramedische beroepen, de beoefenaars van niet-conventionele behandelwijzen, naast de zopas wettelijk geregelde beroepen van de klinisch psychologen, de klinisch orthopedagogen en de psychotherapeuten.

Naast de rechten van de beroepsbeoefenaars (diagnostische en therapeutische vrijheid, recht op reclame en mededinging, op honorarium en op medewerking van de patiënt) worden vanzelfsprekend ook hun plichten uiteengezet. Noblesse oblige. Procedures voor de Orde van geneesheren, het RIZIV, de provinciale geneeskundige commissies passeren de revue. Last but not least bevat dit eerste volume het meest volledige actuele overzicht, méér dan 400 pagina’s, van de aansprakelijkheid van elk van de hierboven opgesomde zorgverleners.

Het eerste volume wordt afgesloten met de producten in de gezondheidzorg: geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, bloed en bloedderivaten en gentechnologie.

In Volume II van dit handboek wordt de rechten van patiënten tijdens de levensloop van de persoon gevolgd: van embryo tot lijk.

Dit Handboek Gezondheidsrecht bevat een ongekende rijkdom aan onderwerpen die allemaal sterk worden uitgewerkt. Het resultaat is een weldoordacht handboek dat vertrekt vanuit de noden van de praktijk en tegelijk didactisch sterk onderbouwd is. Bovendien is dit boek ook uitermate correct geprijsd!

Dit boek is dan ook hét onmisbare referentiewerk voor iedereen die met het gezondheidsrecht wordt geconfronteerd. Een betrouwbaar naslagwerk voor advocaten, magistraten, artsen en al wie betrokken is in de gezondheidszorg.

De twee volumes samen zijn ook als set verkrijgbaar. Klik hier voor meer informatie.


‘Dit is ongetwijfeld het meest indrukwekkende Belgische boek ooit gepubliceerd in (bio)medisch recht, een collectief meesterwerk. [...] Dit werk omvat alles en we kunnen niet genoeg benadrukken dat de praktijkbeoefenaars en theoretici van het vak eindeloos putten uit deze onmisbare bron. [...] De verspreiding van dit magnum opus in het zuiden van het land is van essentieel belang. [...] Het is duidelijk: we hebben een monumentaal juridisch werk in onze gelukkige handen, één dat meteen tot de klassiekers in dit vakgebied behoort.’
X in JLMB, 2016, 1972.

Table of Contents

DEEL I. ORGANISATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG

Hoofdstuk I. Rechtsbronnen en rechtsbeginselen in de gezondheidszorg (p. 1)

Hoofdstuk II. De ziekteverzekering (p. 41)

Hoofdstuk III. De gezondheidszorg voorzieningen (p. 93)

Hoofdstuk IV. De Orde van geneesheren (p. 535)

Hoofdstuk V. De Orde der apothekers (p. 599)

Hoofdstuk VI. De provinciale geneeskundige commissies (p. 615)

DEEL II. DE BEROEPSBEOEFENAAR IN DE GEZONDHEIDSZORG

Hoofdstuk I. De arts (p. 629)

Hoofdstuk II. De apotheker (p. 747)

Hoofdstuk III. De tandarts (p. 783)

Hoofdstuk IV. De kinesitherapeut (p. 807)

Hoofdstuk V. Het verpleegkundig beroep (p. 823)

Hoofdstuk VI. De vroedvrouw (p. 855)

Hoofdstuk VII. De paramedische beroepen (p. 867)

Hoofdstuk VIII. De klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen (p. 877)

Hoofdstuk IX. De psychotherapie (p. 881)

Hoofdstuk X. De beoefenaars van niet-conventionele behandelwijzen (p. 885)

DEEL III. PRODUCTEN IN DE GEZONDHEIDSZORG

Hoofdstuk I. Geneesmiddelen (p. 909)

Hoofdstuk II. Bloed en bloedderivaten (p. 973)

Hoofdstuk III. Medische hulpmiddelen (p. 999)

Hoofdstuk IV. Gentechnologie en geavanceerde therapie (p. 1013)

DEEL IV. RECHTEN VAN BEOEFENAARS IN DE GEZONDHEIDSZORG

Hoofdstuk I. Diagnostische en therapeutische vrijheid (p. 1049)

Hoofdstuk II. Het recht op een honorarium (p. 1099)

Hoofdstuk III. Recht op mededinging en het maken van reclame (p. 1203)

Hoofdstuk IV. Het recht van de beroeps beoefenaar op medewerking van de patiënt / de eigen fout van de patiënt (p. 1237)

DEEL V. RECHTSVERHOUDINGEN, AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADEVERGOEDING IN DE GEZONDHEIDSZORG

Hoofdstuk I. Rechtsverhoudingen tussen arts/ziekenhuis en patiënt (p. 1255)

Hoofdstuk II. De aansprakelijkheid van de arts en het ziekenhuis voor eigen gedrag (p. 1273)

Hoofdstuk III. De aansprakelijkheid van de arts en het ziekenhuis voor andermans daad (p. 1417)

Hoofdstuk IV. De aansprakelijkheid van de arts en het ziekenhuis voor schade veroorzaakt door gebrekkige zaken (p. 1485)

Hoofdstuk V. De aansprakelijkheid van de tandarts (p. 1505)

Hoofdstuk VI. De aansprakelijkheid van de apotheker (p. 1515)

Hoofdstuk VII. De aansprakelijkheid van de kinesitherapeut (p. 1527)

Hoofdstuk VIII. De aansprakelijkheid van de vroedvrouw (p. 1533)

Hoofdstuk IX. De aansprakelijkheid van de verpleegkundige (p. 1543)

Hoofdstuk X. Specifieke verweermiddelen (p. 1553)

Hoofdstuk XI. De Wet Medische Ongevallen (p. 1579)

Trefwoordenregister (p. 1667)

Thierry Vansweevelt, Filip Dewallens

Verkorte inhoudsopgave Volume II (p. 1681)

Thierry Vansweevelt, Filip Dewallens

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Trefwoordenregister (p. 1667)
Thierry Vansweevelt, Filip Dewallens

About the series:

Reeks Gezondheidsrecht

In de Reeks Gezondheidsrecht – onder redactie van T. Balthazar, F. Dewallens en Th. Vansweevelt – verschijnen grondige monografieën, vooraanstaande proefschriften, actuele congresboeken en toonaangevende handboeken. Elk werk bevat een analyse van belangwekkende evoluties of acute problemen en geeft een grondige beschrijving van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. De interdisciplinaire benadering van de door de editors vastgelegde onderwerpen wordt hierbij steeds aangemoedigd.
Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

More about this series