Handboek fiscaal ondernemingsbeleid

Dit handboek is geschreven voor de student en de fiscale beroepsbeoefenaar die op zoek is naar inspiratie om de fiscale impact in eigen dossiers te beoordelen. Het gebruik van voetnoten daar waar nodig, helpt de lezer de originele bronnen terug te vinden.
Author(s):
Frederik De Graeve, Pieter Gillemon, Olivier de Keukelaere, Patrick Huybrechts, Filip Vandenberghe, Philippe Vandevoorde, Carl Van Biervliet, Peter Verbanck
Editor(s):
Herman De Cnijf
Series:
Fiscale Handboeken
Volume:
book | forthcoming | 1st edition
January 2022 | 575 pp.

Paperback
€75.-


ISBN 9789400014275


Alternative prices
- Student price: €35.-

When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.Publication date: January 15, 2022

Details

Ondernemers staan tijdens de start, het leven en aan het einde van hun onderneming meer dan eens voor beleidsbeslissingen met fiscale gevolgen. Ze moeten in elke levensfase van hun zaak goed geïnformeerde keuzes maken.
In de aanvangsfase van de startende onderneming is de keuze tussen een eenpersoonszaak en een vennootschap belangrijk, zijn de bestaande stimulansen voor startende ondernemingen een onderzoek waard en buigt men zich over de mogelijke financieringsvormen via eigen of vreemd vermogen.
Tijdens het leven van een vennootschap hebben beslissingen over investeren, waardering van voorraad, bezoldigingspolitiek en pensioenopbouw fiscale consequenties. Dochterondernemingen of holdingstructuren zijn het logische gevolg van een rendabele activiteit of van de afsplitsing van vermogens en aansprakelijkheden.
Het boek sluit af met de laatste levensfase van de vennootschap: de reorganisatie, de vereffening of de overdracht.
Dit handboek is geschreven voor de student en de fiscale beroepsbeoefenaar die op zoek is naar inspiratie om de fiscale impact in eigen dossiers te beoordelen. Het gebruik van voetnoten daar waar nodig, helpt de lezer de originele bronnen terug te vinden.
De auteurs van dit handboek putten voor hun bijdrage aan dit boek uit hun jarenlange ervaring en opgebouwde expertise in de fiscale praktijk. Zij zijn eveneens verbonden als docent aan de postgraduaatsopleiding Fiscaal Recht & Fiscale Praktijk aan de Fiscale Hogeschool in Brussel, waar zij dit handboek gebruiken als studiemateriaal voor hun studenten.

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.

About the series:

Fiscale Handboeken

De reeks Fiscale Handboeken is in de eerste plaats praktisch opgevat. De handboeken zijn geen complete naslagwerken over diverse onderwerpen. Het zijn, door de overzichtelijke structuur en de talrijke voorbeelden, uiterst praktische werkinstrumenten die diverse onderwerpen, indien nodig, ook op juridisch vlak ontsluiten.

Voor de deelgebieden btw, vennootschapsbelasting en personenbelasting, verschijnt nu al elk jaar een geactualiseerde editie. De reeks wordt voortdurend aangevuld met nieuwe onderwerpen.

De Fiscale Handboeken zijn hét ideale werkinstrument voor elke praktijkfiscalist: praktisch, beknopt, overzichtelijk, actueel én budgetvriendelijk.

Met een abonnement op een titel uit de reeks betaalt u permanent 30% minder en is uw informatie steeds up-to-date! De nieuwe editie wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een abonnement vrijblijvend opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende edities.

More about this series

Also interesting for you: