Handboek Familiaal vermogensrecht (tweede editie) - paperback

De tekst is up-to-date gehouden tot 1 augustus 2018 en verwerkt de wetswijzigingen die tot dan in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd.

De tweede editie van dit onmisbaar referentiewerk biedt de lezer een algemeen maar toch gedetailleerd overzicht van de bijwijlen zeer technische regels van het ruime familiaal vermogensrecht – het relatievermogensrecht, het erfrecht en de giften.


Author(s):
Renate Barbaix
book | published | 2nd edition
October 2018 | xxx + 1026 pp.

Paperback
€269.-


ISBN 9789400009875


Alternative prices
- Student price: €50.-

Details

De tweede editie van dit onmisbare referentiewerk biedt de lezer een algemeen maar toch gedetailleerd overzicht van de bijwijlen zeer technische regels van het ruime familiaal vermogensrecht – het relatievermogensrecht, het erfrecht en de giften. De focus ligt op de basisprincipes, maar de auteur besteedt steeds aandacht aan de onderlinge wisselwerking tussen de drie deeldomeinen van het familiaal vermogensrecht.

Dankzij deze globale benadering vormt het boek een waardevol instrument, zowel voor de student als voor de professional die regelmatig met problemen van familiaal vermogensrecht wordt geconfronteerd.

De tekst is up-to-date gehouden tot 1 augustus 2018 en verwerkt de wetswijzigingen die tot dan in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd.

Table of Contents

Inhoudsopgave (p. 0)

Renate Barbaix

Deel I. Relatievermogensrecht

Inleiding (p. 1)

Onderdeel 1. Huwelijksvermogensrecht - Inleiding (p. 9)

Hoofdstuk 1. Het primair stelsel (p. 15)

Hoofdstuk 2. Secundair huwelijksvermogensrecht (p. 47)

Onderdeel 2. Samenwoningsvermogensrecht - Inleiding (p. 357)

Hoofdstuk 1. Wettelijke samenwoning (p. 363)

Hoofdstuk 2. Feitelijke samenwoning (p. 377)

Deel II. Erfrecht

Inleiding (p. 383)

Hoofdstuk 1. Het openvallen van de nalatenschap (p. 403)

Hoofdstuk 2. Erfbekwaamheid (p. 411)

Hoofdstuk 3. Overgang van de nalatenschap (p. 441)

Hoofdstuk 4. Wettelijke devolutie (p. 455)

Hoofdstuk 5. Conventionele devolutie (p. 631)

Deel III. Giften

Inleiding (p. 757)

Hoofdstuk 1. Gift en (algemeen) (p. 779)

Hoofdstuk 2. Schenkingen (p. 915)

Hoofdstuk 3. Testamenten (p. 985)