Handboek energierecht

Gelet op de gelaagdheid van de bevoegdheden inzake energie, is de wetgeving in deze materie van internationale, Europese, federale, regionale en lokale aard. Dit leidt tot een zeer disparaat en complex geheel van regels. Het handboek is dan ook in eerste instantie geschreven met de bedoeling de regelgeving toegankelijker te maken en meer rechtszekerheid te bieden aan alle actoren van de Vlaamse energiesector.
Author(s):
Kurt Deketelaere
book | published | 1st edition
February 2001 | 312 pp.

Paperback
€78.40 €112.-


ISBN 9789050951579


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Gelet op de gelaagdheid van de bevoegdheden inzake energie, is de wetgeving in deze materie van internationale, Europese, federale, regionale en lokale aard. Dit leidt tot een zeer disparaat en complex geheel van regels. Het handboek is dan ook in eerste instantie geschreven met de bedoeling de regelgeving toegankelijker te maken en meer rechtszekerheid te bieden aan alle actoren van de Vlaamse energiesector. Inhoudelijk behandelt het handboek acht grote thema’s. Na een aantal inleidende beschouwingen (hoofdstuk 1), wordt nader ingegaan op de bevoegdheidsverdeling inzake energie (hoofdstuk 2). Vervolgens komen de reglementering
inzake aardgas (hoofdstuk 3), elektriciteit (hoofdstuk 4), petroleum (hoofdstuk 5), steenkool (hoofdstuk 6) en nucleaire energie (hoofdstuk 7) aan bod. De interactie tussen milieu- en
energieregelgeving sluit het handboek af.
Het Handboek energierecht en de daarbij aansluitende Codex energierecht zijn het resultaat van een beleidsonder-steunend project met als titel "Energierecht in Vlaanderen: inventarisatie, analyse en evaluatie van de in het Vlaamse Gewest toepasselijke energiewetgeving". Het project werd uitgevoerd door het Instituut voor Milieu- en Energierecht (IMER) van de KU Leuven in opdracht en onder toezicht van het Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-technologisch Onderzoek
in de Industrie (IWT) in het kader van het Vlaams Impulsprogramma Energietechnologie (VLIET).

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.