Handboek Burgerlijk Recht - deel I

Met bijzondere juridisch-wetenschappelijke kennis heeft Annelies Wylleman het grote aantal grondige wijzigingen en hervormingen van het Burgerlijk Wetboek en de talrijke bijzondere wetten herwerkt in dit eerste deel van het Handboek Burgerlijk Recht.


Author(s):
René Dekkers, Annelies Wylleman
book | published | 1st edition
April 2009 | xvi + 420 pp.

Hardback
€175.-


ISBN 9789050954549

Details

Het Handboek Burgerlijk Recht bestrijkt de volledige rechtstak in vier boekdelen. Elk deel is in handen van een gerenommeerde topjurist. Dit titanenwerk werd deskundig gecoördineerd door Prof. Dr. Gustaaf Baeteman, die als oud-student en -medewerker van professor René Dekkers perfect geplaatst is om de geest van het oorspronkelijke werk te bewaken.

De grote kracht van Dekkers’ standaardwerk schuilde in de toegankelijke, beknopte en heldere schrijfstijl. Door de klare taal viel het werk ook in de smaak van iedereen die zich snel wilde verdiepen in de finesses van het Belgische burgerlijk recht.
Die directe schrijfstijl blijft ook het handelsmerk van het vernieuwde handboek. Ondanks de enorme stroom aan nieuwe regels, innoverende rechtspraak en nuancerende interpretaties, wisten de auteurs de omvang van deze nieuwe uitgave te beperken.

De herschrijving van Deel I. Personenrecht en Familierecht was een bijzonder moeilijke en omvangrijke opdracht. Niet alleen het grote aantal grondige wijzigingen en hervormingen van het Burgerlijk Wetboek gedurende de laatste 35 jaar, maar ook de talrijke bijzondere wetten vereisten een grote juridisch-wetenschappelijke kennis van de auteur.

Annelies Wylleman is notaris te Sleidinge en sinds oktober 1999 als deeltijds docent verbonden aan de Vakgroep Burgerlijk Recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Gent. Zij doceert er o.a. het vak ‘Notarieel burgerlijk recht’ in de Master na Master in het Notariaat.
In 1998 doctoreerde zij aan de UGent met een proefschrift over ‘Onvolwaardige wilsvorming en onbekwaamheid in het materieel en het formeel privaatrecht’. Dit werk werd bekroond met Fernand-Collin-prijs en de Driejaarlijkse Prijs van het Antwerps Notariaat.
Daarnaast schreef zij nog tal van bijdragen en boeken over o.m. de rechten van minderjarigen, co-ouderschap, huwelijksvoorwaarden enz.


Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

INLEIDING (p. 1)

BOEK I. PERSONENRECHT

TITEL I. PERSONENRECHT (p. 37)

TITEL II. FAMILIE (p. 125)

TITEL III. ONBEKWAMEN (p. 305)

Trefwoordenregister (p. 397)

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Inhoudstafel (p. 0)
Trefwoordenregister (p. 397)