Handboek boekhouden - Enkelvoudig boekhouden

Dit handboek behandelt uitvoerig de methodiek van de enkelvoudige boekhouding en de daaraan gekoppelde financiële rapportering.
Author(s):
Erik De Lembre, Patricia Everaert, Jan Verhoeye
Series:
Handboek Boekhouden
Volume:
book | published | 2nd edition
January 2016 | xvi + 176 pp.

Paperback
€31.50 €45.-


ISBN 9789400006270


Alternative prices
- Student price: €25.-

Details

Kleine ondernemingen en vzw’s mogen hun financiële administratie organiseren volgens een vereenvoudigde of enkelvoudige boekhouding en zijn niet verplicht een dubbele boekhouding te voeren. Dit handboek behandelt uitvoerig de methodiek van de enkelvoudige boekhouding en de daaraan gekoppelde financiële rapportering.

Table of Contents

DEEL 1. DE REGISTRATIE IN DE KLEINE ONDERNEMING

HOOFDSTUK 1. DE KLEINE ONDERNEMING (p. 1)

HOOFDSTUK 2. BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE (p. 9)

HOOFDSTUK 3. ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE VAN DE ‘KLEINE ONDERNEMING’: HET HOUDEN VAN DE BOEKEN (p. 53)

HOOFDSTUK 4. DE INVENTARIS EN DE BESCHRIJVENDE STAAT (p. 79)

HOOFDSTUK 5. RESULTAATBEPALING (p. 83)

HOOFDSTUK 6. UITGEWERKTE GEVALSTUDIE (p. 87)

HOOFDSTUK 7. OPGAVEN (p. 105)

DEEL 2. DE REGISTRATIE IN DE KLEINE VZW

HOOFDSTUK 8. KLEINE VERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK (p. 121)

HOOFDSTUK 9. HET ONGESPLITSTE DAGBOEK EN DE STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN (p. 135)

HOOFDSTUK 10. INVENTARIS, WAARDERINGSREGELS EN STAAT VAN HET VERMOGEN (p. 143)

HOOFDSTUK 11. DE JAARREKENING VAN DE KLEINE VERENIGING (p. 155)

HOOFDSTUK 12. GEVALSTUDIE (p. 157)

Updates and additional learning materials

Updates

There are no updates available for this book.

Learning material

Additional teaching and training materials for lecturers are available for this publication. For more information, please contact Inge Verbeeck (i.verbeeck@intersentia.be).


Bordboek
6.84 MB

About the series:

Handboek Boekhouden

De reeks Handboek Boekhouden o.l.v Em. Prof. dr. Erik De Lembre is het meest volledige standaardwerk over de Belgische en internationale boekhoudpraktijk.
De reeks is geschreven door een breed team van docenten met elk een ruime praktijkervaring. Dit maakt dat de boeken niet alleen geschikt zijn voor het onderwijs, maar ook onmisbare standaardwerken zijn voor iedereen die beroepsmatig in contact komt met de boekhoudpraktijk.
Bij aankoop van de volledige reeks Handboek Boekhouden, bieden wij u 10% korting aan op de totaalprijs.

More about this series

Also interesting for you: