Handboek Boekhouden - Enkelvoudig boekhouden (derde editie)

Dit handboek behandelt uitvoerig de methodiek van de enkelvoudige boekhouding en de daaraan gekoppelde financiële rapportering.
Author(s):
Erik De Lembre, Patricia Everaert, Jan Verhoeye
Series:
Handboek Boekhouden
Volume:
book | published | 3rd edition
April 2021 | xiv + 144 pp.

Paperback
€45.-


ISBN 9789400013452


Alternative prices
- Student price: €25.-

Details

Kleine ondernemingen en verenigingen en stichtingen mogen hun financiële administratie organiseren volgens een vereenvoudigde of enkelvoudige boekhoudkundig systeem. Ze zijn niet verplicht een dubbele boekhouding te voeren.

Dit handboek behandelt de methodiek van de enkelvoudige boekhouding en de daaraan gekoppelde financiële rapportering.

Table of Contents

Hoofdstuk 1. De kleine onderneming en de zeer kleine vereniging en stichting (p. 1)

Erik De Lembre, Patricia Everaert, Jan Verhoeye

Hoofdstuk 2. Belasting over de toegevoegde waarde (p. 9)

Erik De Lembre, Patricia Everaert, Jan Verhoeye

Hoofdstuk 3. Administratieve organisatie van de kleine onderneming en de Zeer kleine vereniging en stichting (p. 55)

Erik De Lembre, Patricia Everaert, Jan Verhoeye

Hoofdstuk 4. De inventaris en de beschrijvende staat (p. 81)

Erik De Lembre, Patricia Everaert, Jan Verhoeye

Hoofdstuk 5. Resultaatbepaling (p. 85)

Erik De Lembre, Patricia Everaert, Jan Verhoeye

Hoofdstuk 6. Uitgewerkte gevalstudie (p. 89)

Erik De Lembre, Patricia Everaert, Jan Verhoeye

Hoofdstuk 7. Opgaven voor de kleine onderneming (p. 107)

Erik De Lembre, Patricia Everaert, Jan Verhoeye

Hoofdstuk 8. Gevalstudie voor verenigingen en stichtingen (p. 123)

Erik De Lembre, Patricia Everaert, Jan Verhoeye

Updates and additional learning materials

Updates

There are no updates available for this book.

Learning material

Additional teaching and training materials for lecturers are available for this publication. For more information, please contact Inge Verbeeck (hogeronderwijs@intersentia.be).


Bordboek
3.96 MB

About the series:

Handboek Boekhouden

De reeks Handboek Boekhouden o.l.v Em. Prof. dr. Erik De Lembre is het meest volledige standaardwerk over de Belgische en internationale boekhoudpraktijk.
De reeks is geschreven door een breed team van docenten met elk een ruime praktijkervaring. Dit maakt dat de boeken niet alleen geschikt zijn voor het onderwijs, maar ook onmisbare standaardwerken zijn voor iedereen die beroepsmatig in contact komt met de boekhoudpraktijk.
Bij aankoop van de volledige reeks Handboek Boekhouden, bieden wij u 10% korting aan op de totaalprijs.

More about this series