Handboek boekhouden - Dubbel boekhouden (vierde editie)

Dubbel boekhouden richt zich tot ondernemingen die een volledige boekhouding moeten voeren en een jaarrekening moeten opmaken volgens de wettelijk opgelegde schema’s.
Author(s):
Erik De Lembre, Patricia Everaert, Jan Verhoeye
Series:
Handboek Boekhouden
Volume:
book | published | 4th edition
September 2016 | xxiv + 660 pp.

Paperback
€95.-


ISBN 9789400007055


Alternative prices
- Student price: €52.-

Details

Dubbel boekhouden richt zich tot ondernemingen die een volledige boekhouding moeten voeren en een jaarrekening moeten opmaken volgens de wettelijk opgelegde schema’s. Veel aandacht wordt geschonken aan de logische samenhang tussen balans, resultatenrekening en resultaatverwerking. Ook de boekhoudtechniek komt aan bod, zodat de lezer met deze basisbeginselen inzicht krijgt in accounting en de opmaak van de jaarrekening. Daarbij worden ook de meest voorkomende transacties van een onderneming besproken en vertaald naar boekhoudkundige termen in de vereiste journaalposten. Zo komen onder meer aan bod: de aankoopcyclus, de verkoopcyclus, de innings- en betalingscyclus, de personeelscyclus, de investeringscyclus, de financieringscyclus en de afsluiting van de boekhouding op jaareinde. Dit boek wordt beschouwd als een inleiding op het boek Vennootschapsboekhouden.

Chapters

Inhoud (p. 0)

Hoofdstuk 1. Achtergrond en wettelijk kader (p. 1)

Hoofdstuk 2. Algemeen aanvaarde boekhoudprincipes (p. 25)

Hoofdstuk 3. De Balansmethode, de start van dubbel boekhouden (p. 37)

Hoofdstuk 4. De boekhoudtechniek (p. 77)

Hoofdstuk 5. De onderneming als BTW-plichtige (p. 105)

Hoofdstuk 6. De aankoopcyclus (p. 117)

Hoofdstuk 7. De verkoopcyclus (p. 163)

Hoofdstuk 8. De betalings- en inningscyclus (p. 197)

Hoofdstuk 9. De personeelscyclus (p. 233)

Hoofdstuk 10. De investeringscyclus (p. 261)

Hoofdstuk 11. De financieringscyclus (p. 277)

Hoofdstuk 12. De jaarlijkse afsluiting en opmaak van de jaarrekening (p. 301)

Hoofdstuk 13. De maandelijkse afsluiting (p. 385)

Hoofdstuk 14. De BTW-aangifte (p. 425)

Oefeningen (p. 463)

Bijlage 1. De jaarrekening volgens het volledige schema (p. 631)

Bijlage 2. De jaarrekening volgens het verkorte schema (p. 641)

Bijlage 3. De jaarrekening volgens het microschema (p. 649)

Bijlage 4. De BTW-aangifte (p. 657)

Updates and additional learning materials

Updates

This publication is complemented with additional material that is freely available (e.g. models, contracts, schematics, updates, etc.)

219.31 kB
106.58 kB
90.8 kB

Learning material

Additional teaching and training materials for lecturers are available for this publication. For more information, please contact Inge Verbeeck (i.verbeeck@intersentia.be).


Bestelformulier oplossingenboek
659.18 kB
Bordboek
13.54 MB
Wijzigingen 4de editie
118.29 kB
Toegang online oefeningen
1.3 MB
MAR
118.71 kB
Elektronische oefeningen

About the series:

Handboek Boekhouden

De reeks Handboek Boekhouden o.l.v Em. Prof. dr. Erik De Lembre is het meest volledige standaardwerk over de Belgische en internationale boekhoudpraktijk.
De reeks is geschreven door een breed team van docenten met elk een ruime praktijkervaring. Dit maakt dat de boeken niet alleen geschikt zijn voor het onderwijs, maar ook onmisbare standaardwerken zijn voor iedereen die beroepsmatig in contact komt met de boekhoudpraktijk.
Bij aankoop van de volledige reeks Handboek Boekhouden, bieden wij u 10% korting aan op de totaalprijs.

More about this series