Handboek Beheerscontrole (tweede editie)

Het is de bedoeling van dit boek om een systematisch en volledig overzicht te geven van de concepten en praktische toepassingen van beheerscontrole.
Author(s):
Werner Bruggeman, Regine Slagmulder, Sophie Hoozée
book | published | 2nd edition
November 2014 | 298 pp.

Paperback
€49.-


ISBN 9789400005365


Alternative prices
- Student price: €35.-

Details

Het is de bedoeling van dit boek om een systematisch en volledig overzicht te geven van de concepten en praktische toepassingen van beheerscontrole. Het boek is opgebouwd uit vier delen. In deel 1 worden de verschillende facetten met betrekking tot de keuze van de beheerscontrolestructuur besproken. Achtereenvolgens komt de problematiek van het besturen van kostencentra, winstcentra en investeringscentra aan bod. Ook de verschillende coördinatiemechanismen, waaronder transferprijssystemen, worden nader bekeken.

Deel 2 van het boek is gewijd aan het verloop van het beheerscontroleproces. Centraal in het beheerscontroleproces staat het proces van planning en budgettering, met daaraan gekoppeld verschillenanalyse en financiële rapportering. Het sluitstuk van het beheerscontroleproces wordt gevormd door prestatiemeetsystemen, waarbij speciale aandacht besteed wordt aan geïntegreerde prestatiemeting door middel van de ‘balanced scorecard’ en de ontwikkeling van een strategiegerichte organisatie.

In deel 3 wordt het aspect bedrijfscultuur als beheerscontrole- instrument kort belicht.
Ten slotte wordt in deel 4 de verscheidenheid aan inzichten in verband met beheerscontrole geïntegreerd in een aantal raamwerken die als leidraad kunnen dienen voor het ontwerpen van een beheerscontrolesysteem en wordt ook de rol van de controller in de organisatie belicht.

Het boek is geschreven voor een brede doelgroep van mensen met verschillende achtergronden. Studenten en academici krijgen in dit werk een aantal concepten en raamwerken aangereikt die hen in staat moeten stellen een beter inzicht te krijgen in de complexe samenhang tussen de verschillende deelaspecten van beheerscontrole. Managers uit het bedrijfsleven zullen zich ongetwijfeld herkennen in de talrijke praktijkvoorbeelden.

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

1. Beheerscontrole: definities en concepten (p. 13)

Deel 1. De beheerscontrolestructuur

2. Keuze van de beheerscontrolestructuur (p. 35)

3. Managen van kostencentra (p. 55)

4. Managen van winstcentra (p. 77)

5. Managen van investeringscentra (p. 105)

6. Coördinatie van verantwoordelijkheidscentra (p. 121)

Deel 2. Het beheerscontroleproces

7. Verloop van het beheerscontroleproces (p. 131)

8. Verschillenanalyse en financiële rapportering (p. 173)

9. Geïntegreerde prestatiemeting: de ‘balanced scorecard’ (p. 185)

10. Ontwikkeling van een strategiegerichte organisatie (p. 207)

11. Beloning van managers (p. 229)

Deel 3. De beheerscontrolecultuur

12. Beheerscontrole en bedrijfscultuur (p. 243)

Deel 4. Het beheerscontrolesysteem

13. Ontwerp van een beheerscontrolesysteem (p. 253)

14. De rol van de controller (p. 273)

Slotwoord (p. 283)

Literatuur (p. 285)

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Inhoudstafel (p. 0)
Slotwoord (p. 283)
Literatuur (p. 285)