Handboek bedrijfsfinanciering (vierde editie)

De nieuwe vijfde editie is beschikbaar en kunt u hier bestellen. 

Dit handboek behandelt alle aspecten van het financieel beleid vanuit het standpunt van een onderneming met een industriële, handels- of dienstenactiviteit (met uitzondering van financiële instellingen).

Author(s):
Marc Deloof, Sophie Manigart, Hubert Ooghe, Cynthia Van Hulle
book | uitverkocht | 4th edition
October 2012 | xxvi + 526 pp.

Paperback
€99.-


ISBN 9789400003040

Uitverkocht


Alternative prices
- Student price: €57.-

Details

Het Handboek bedrijfsfinanciering behandelt alle aspecten van het financieel beleid vanuit het standpunt van een onderneming met een industriële, handels- of dienstenactiviteit (met uitzondering van financiële instellingen).
Het doel is om theoretisch inzicht te koppelen aan praktische toepassingen. In een inleidend hoofdstuk worden de doelstellingen en functies van het financieel beleid besproken. Daarna worden de volgende onderwerpen behandeld: de fundamentele financiële waarderingsprincipes, de investeringsanalyse en de minimale rendementseis, de kapitaalstructuur en de dividendpolitiek, de financiering op lange en middellange termijn, het beheer van nettobedrijfskapitaal, en enkele specifieke financiële topics zoals waardering van ondernemingen, internationaal financieel beleid, financiering van groeibedrijven, fusies en overnames, enz.
Dit boek richt zich tot de financiële professionals zoals financiële directeurs, kredietbeoordelaars, ondernemingsverantwoordelijken in financiële instellingen, accountants en bedrijfsrevisoren. Het kan gebruikt worden als cursusboek voor het vak bedrijfsfinanciering, financieel beheer of beleid in het hoger onderwijs en in postuniversitaire programma’s.

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

HOOFDSTUK 1. Doelstellingen en functies van het financieel beleid (p. 1)

DEEL 1. Fundamentele waarderingsprincipes

HOOFDSTUK 2. Basisbegrippen van waardering (p. 17)

HOOFDSTUK 3. Waardering van (obligatie)leningen en aandelen (p. 37)

HOOFDSTUK 4. De relatie tussen het vereiste rendement en risico (p. 59)

HOOFDSTUK 5. Waarderen van opties (p. 103)

DEEL 2. Investeringsanalyse en kapitaalkost

HOOFDSTUK 6. Beoordeling van investeringsprojecten (p. 133)

HOOFDSTUK 7. Verdere verfijningen van de Investeringsbeoordeling (p. 155)

HOOFDSTUK 8. Kapitaalkost (p. 171)

DEEL 3. Financierings- en dividendstrategie

HOOFDSTUK 9. Heeft de kapitaalstructuur enig belang? (p. 187)

HOOFDSTUK 10. Andere aspecten van de kapitaalstructuur (p. 215)

HOOFDSTUK 11. Dividendpolitiek (p. 235)

HOOFDSTUK 12. Andere aspecten van dividendpolitiek (p. 259)

DEEL 4. (Middel)langetermijnfinanciering

HOOFDSTUK 13. Uitgifte van aandelen (p. 279)

HOOFDSTUK 14. (Middel)langetermijnschulden (p. 313)

DEEL 5. Beheer van het nettobedrijfskapitaal

HOOFDSTUK 15. Beheer van het nettobedrijfskapitaal (p. 353)

HOOFDSTUK 16. Beheer van handelsvorderingen (p. 373)

HOOFDSTUK 17. Operationele Kortetermijnfinanciering (p. 399)

HOOFDSTUK 18. Beheer van kortetermijnkasoverschotten en -tekorten (p. 417)

DEEL 6. Speciale topics

HOOFDSTUK 19. Waardering van ondernemingen (p. 439)

HOOFDSTUK 20. Fusies en overnames (p. 459)

HOOFDSTUK 21. Financiering van groeigeorienteerde jonge ondernemingen (p. 483)

HOOFDSTUK 22. Internationaal financieel beleid (p. 499)

Updates and additional learning materials

Updates

There are no updates available for this book.

Learning material

Additional teaching and training materials for lecturers are available for this publication. For more information, please contact Inge Verbeeck (hogeronderwijs@intersentia.be).


Bordboek
10.95 MB
Elektronische oefeningen