Grondslagen financieel boekhouden (tweede editie)

In het eerste deel van dit boek introduceren de auteurs stapsgewijs de fasen van een volledig boekhoudproces. In het tweede deel zoomen zij in op het thema van de accountingflexibiliteit, de waardebepaling van voorraden en de waardering van materiële en immateriële vaste activa.

* Met geïntegreerde voorbeelden die het volledige boekhoudproces inzichtelijk maken;
* Bijzonder toegankelijke en grondige inleiding.
Author(s):
Ann Gaeremynck, Alexandra Van den Abbeele, Marleen Willekens
book | published | 2nd edition
September 2021 | xii + 356 pp.

Paperback
€45.-


ISBN 9789400011311


Alternative prices
- Student price: €35.-

Details

Grondslagen Financieel Boekhouden geeft een inleiding tot de basisprincipes van het boekhouden en richt zich in eerste plaats tot degenen die zich vertrouwd willen maken met de boekhoudprincipes zodat zij zich een beter beeld kunnen vormen van de werkelijkheid achter de boekhoudkundige cijfers.

ANN GAEREMYNCK is gewoon hoogleraar aan de faculteit Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven.

MARLEEN WILLEKENS is gewoon hoogleraar aan de faculteit Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven.

ALEXANDRA VAN DEN ABBEELE is gewoon hoogleraar aan de faculteit Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven.

Table of Contents

Inhoudsopgave (p. 0)

DEEL I. HET BOEKHOUDKUNDIG PROCES

Hoofdstuk 1. Boekhouden: Definitie en situering (p. 3)

Hoofdstuk 2. Basisaspecten van financieel boekhouden: dubbel boekhouden, balans en resultatenrekening (p. 11)

Hoofdstuk 3. Het boeken van transacties in het journaal en het grootboek (p. 25)

Hoofdstuk 4. Het boeken van eindejaarsverrichtingen en de afsluiting van het boekjaar (p. 47)

Hoofdstuk 5. Toepassing van het boekhoudproces (p. 65)

DEEL II. VERDERE VERDIEPING

Hoofdstuk 6. Accountingflexibiliteit (p. 145)

Hoofdstuk 7. Voorraden (p. 151)

Hoofdstuk 8. De waardering van de materiële vaste activa (p. 173)

Hoofdstuk 9. De waardering van immateriële vaste activa (p. 187)

Hoofdstuk 10. Geïntegreerd voorbeeld (p. 199)

DEEL III. ANALYSE VAN DE JAARREKENING

Hoofdstuk 11. Inleidende beschouwingen bij de analyse van de jaarrekening (p. 223)

Hoofdstuk 12. Herwerking van de balans en de resultatenrekening (p. 231)

Hoofdstuk 13. Liquiditeit (p. 243)

Hoofdstuk 14. Solvabiliteit (p. 257)

Hoofdstuk 15. Rentabiliteit (p. 265)

Bijlagen (p. 273)

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Inhoudsopgave (p. 0)
Hoofdstuk 1. Boekhouden: Definitie en situering (p. 3)