Webinars: Grensoverschrijdende tewerkstelling

25 September 2020
Webinars
€345.- (VAT incl.)

Tijdens deze jaarlijkse opleiding ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling' worden vier webinars gegeven door ervaren praktijkjuristen, waarbij ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien. Na een update in de ochtend inzake sociale zekerheid en single permit komen in de namiddag de items salarisoptimalisatie en ontslag bij tewerkstelling in meer dan één land aan bod. De laatste uiteenzetting is gebaseerd op de 3-jaarlijkse publicatie door Deloitte van een uitgebreide studie omtrent internationaal ontslagrecht. Alle webinars zullen na de dag van de opleiding nog vijftien dagen online kunnen herbekeken worden door de deelnemers.

Deze webinars worden georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be


Sprekers

Dhr. Bruno De Pauw, adviseur-generaal Directie Internationale Betrekkingen RSZ
Mr. Sophie Maes, advocaat-vennoot Claeys & Engels
Mr. Bart Elias, advocaat-vennoot PwC Legal
Dhr. Filip Van Praet, senior manager PwC
Dhr. Nicolaas Vermandel, partner Deloitte Belastingconsulenten

Doelgroep

Advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, medewerkers van sociale secretariaten, personeelsverantwoordelijken, …

Programme

09u30 Start van de webinars

09u30-11u00
Sociale zekerheid en Limosa: de laatste ontwikkelingen
dhr. Bruno De Pauw

- Herkwalificatie van buitenlandse bestuurdersmandaten
- Een Uniek Loket voor buitenlandse tewerkstelling in België: stand van zaken
- Het mechanisme van de aanwijzing van een exclusief bevoegde lidstaat: werking én limieten (arresten Van den berg en SF)
- A1 verklaringen en fraude: de kruistocht is nog niet ten einde
- Brexit
- Meldingsplicht: updates en het arrest Dobersberger
- Overgangsperiodes bij wijzigingen van de Europese verordeningen
- Europese rechtspraak: zaken AFMB (arrest van 16 juli 2020) en Team Power Europe (in de pipeline)

11u30-13u00
Single permit en andere laatste ontwikkelingen inzake toelatingen tot arbeid en verblijf van werknemers die geen onderdaan zijn van de EER of Zwitserland
mr. Sophie Maes

- Single permit: wat hebben we geleerd na 1 jaar?
- Inhoudelijke wijzigingen in de 3 gewesten: transversale vergelijking
- Brexit: kunnen Britten nog in België werken en verblijven?
- Aandachtspunten uit de praktijk

13u45-15u15
Salarisoptimalisatie ten gevolge van internationale tewerkstelling
mr. Bart Elias en dhr. Filip Van Praet

- Uitgangspunt: typisch bruto-netto traject tewerkstelling in een 100% Belgische context. Wat bepaalt de personeelskost?
- Wat zijn eventuele alternatieven voor de Belgische sociale zekerheidsbijdragen: detachering, gelijktijdige tewerkstelling, verzelfstandiging / bestuurdersmandaat
- Vergelijking van de sociale zekerheidskost met enkele van de ons omringende landen
- RSZ-update rond warranten, alsook het RSZ-standpunt rond bezoldiging (afkomstig van een buitenlandse groepsvennootschap) alsook de fiscale verplichtingen inzake bedrijfsvoorheffing en fiches
- Fiscaal wordt het uitgangspunt hernomen en vergeleken met een situatie van salary-split
- Verwijzing naar het bijzonder aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden
- De verscherpte audits en controles bij de verschillende behandelde onderdelen

15u45-17u15
Tewerkstelling in meer dan één land: wat bij ontslag?
dhr. Nicolaas Vermandel

- Toelichting conclusies van de internationale ontslagstudie die 45 landen omvat, meer bepaald vergelijking ontslagsystemen (opzeg vs. severance of combinatie van beiden), kostenstructuur, impact rechtbank, impact sociale zekerheidskost, afwijkend ontslagregime voor managing directors/executives, enz.
- Bepalen van de toepasselijke wetgeving bij internationale tewerkstelling (detachering / split pay) + impact van de PwD wetgeving
- Welke expat allowances dienen in rekening worden genomen bij Belgische ontslagberekeningen?
- Praktijkvoorbeelden

Practical information

DATUM

Vrijdag 25 september 2020 | 4 Webinars| 9:30 – 17:15

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.
Alle webinars zullen na de dag van de opleiding nog vijftien dagen online kunnen herbekeken worden door de deelnemers.

ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 6 punten
IBJ: erkend voor 6 punten
IAB: erkend voor 6 uur
BIBF: erkend voor 6 uur
IGO: tussenkomst bevestigd

PRIJS

€ 285,12 (excl. btw)

Deelnameprijs is inclusief uitgebreide documentatie. Alle webinars zullen na de dag van de opleiding nog vijftien dagen online kunnen herbekeken worden door de deelnemers.

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Subscribe

Step 1: participant's details

Step 2: select date and location

25 September 2020 - Webinars

Step 3: add participant to the order

Overview and payment

No participants have been added.


Conditions
Conditions

total

€ 0,00

Total (excl. VAT)
€ 0,00