Gedeeltelijke ontbinding en vernietiging van overeenkomsten

In dit boek worden de juridische grondslag voor de gedeeltelijke ontbinding en de vernietiging, de reikwijdte van de ontbinding en de vernietiging en de afbakening met verwante figuren onderzocht. Het boek biedt tevens een praktische leidraad voor de uiteenlopende gevallen waarin de vraag naar gedeeltelijke ontbinding of vernietiging aan de orde komt.
Author(s):
Thijs Tanghe
Series:
Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht
Volume:
2
book | published | 1st edition
October 2015 | xvi + 348 pp.

Hardback
€110.-


ISBN 9789400006782


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

In het contractenrecht zijn de ontbinding en de vernietiging radicale sancties indien ze niet op maat worden toegepast: in principe gelden ze voor de toekomst en het verleden, hebben ze doorgaans betrekking op alle verbintenissen en clausules van de overeenkomst en hebben ze uitwerking ten aanzien van alle partijen bij de overeenkomst. Een dergelijke drastische toepassing van beide sancties is evenwel niet steeds wenselijk voor het rechtsverkeer. In dat opzicht duiken de gedeeltelijke ontbinding en vernietiging op. Zij laten immers toe om de ontbinding en de vernietiging niet verder te laten reiken dan noodzakelijk is en aan te passen aan de omstandigheden.

In dit boek worden de juridische grondslag voor de gedeeltelijke ontbinding en de vernietiging, de reikwijdte van de ontbinding en vernietiging en de afbakening ten opzichte van verwante figuren onderzocht. Het boek biedt tevens een praktische leidraad voor de uiteenlopende gevallen waarin de vraag naar gedeeltelijke ontbinding of vernietiging aan de orde komt en vormt dus een onmisbaar instrument voor iedereen die met overeenkomsten te maken krijgt.

Dit boek is de handelseditie van het proefschrift dat Thijs Tanghe op 9 juni 2015 succesvol verdedigde aan de Universiteit Gent.

Table of Contents

Inhoudsopgave (p. 0)

Inleiding (p. 1)

DEEL 1. DE GEDEELTELIJKE ONTBINDING VAN OVEREENKOMSTEN

Hoofdstuk 1. Juridische verantwoording voor de gedeeltelijke ontbinding (p. 7)

Hoofdstuk 2. Reikwijdte van de ontbinding (p. 39)

Hoofdstuk 3. Afbakening met de verwante sanctie van de prijsvermindering (p. 117)

Tussenbesluit Deel 1 (p. 129)

DEEL 2. DE GEDEELTELIJKE VERNIETIGING VAN OVEREENKOMSTEN

Hoofdstuk 1. Juridische verantwoording voor de gedeeltelijke vernietiging (p. 131)

Hoofdstuk 2. Reikwijdte van de vernietiging (p. 149)

Hoofdstuk 3. Afbakening met het “voor niet geschreven houden” (p. 277)

Tussenbesluit Deel 2 (p. 299)

Algemeen besluit (p. 301)

Bibliografie (p. 317)

Trefwoordenregister (p. 341)

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Inhoudsopgave (p. 0)
Bibliografie (p. 317)
Trefwoordenregister (p. 341)

About the series:

Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht

Het Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht (CVGR) is een samenwerkingsverband binnen de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent. Het CVR beoogt toonaangevend en hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek te verrichten op het gebied van het verbintenissenrecht, het contractenrecht, het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en het goederenrecht, zowel vanuit nationaal als vanuit Europees perspectief.
Het resultaat van dit onderzoek wordt gepubliceerd in deze CVGR-reeks. Deze reeks wordt aangestuurd door een redactie die instaat voor de samenstelling en de kwaliteitsbewaking van de boeken die in de CVR-reeks verschijnen.
De leden van deze redactie zijn I. Claeys (UGent), M. Kruithof (UGent), A. Wylleman (UGent), I. Boone (KU Leuven), H.J. Snijders (Universiteit Leiden) en P. Wautelet (Université de Liège).
Daarnaast wordt elk boek uit de CVGR-reeks aan een blind peer review onderworpen.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

More about this series