Financiële regulering: een dwarsdoorsnede

Het boek biedt een actuele dwarsdoorsnede van de belangrijke financieelrechtelijke ontwikkelingen in België. Binnen de verschillende deelgebieden van het financieel recht (i.c. het kredietrecht, de beleggersbescherming en het kapitaalmarktrecht) wordt aandacht besteed aan specifieke thema’s die het voorwerp zijn van belangrijke evoluties in de Europese en Belgische regelgeving (MiFIR, MiFID II, PSD II, Prospectusverordening, …) of om andere redenen momenteel het voorwerp uitmaken van debat (negatieve rente, wederbeleggingsvergoedingen, …).

Editor(s):
Instituut Financieel Recht
Series:
Instituut Financieel Recht
Volume:
24
book | published | 1st edition
October 2019 | xxii + 546 pp.

Hardback
€101.50 €145.-


ISBN 9789400010857


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Het boek biedt een actuele dwarsdoorsnede van de belangrijke financieelrechtelijke ontwikkelingen in België. Binnen de verschillende deelgebieden van het financieel recht (i.c. het kredietrecht, de beleggersbescherming en het kapitaalmarktrecht) wordt aandacht besteed aan specifieke thema’s die het voorwerp zijn van belangrijke evoluties in de Europese en Belgische regelgeving (MiFIR, MiFID II, PSD II, Prospectusverordening, …) of om andere redenen momenteel het voorwerp uitmaken van debat (negatieve rente, wederbeleggingsvergoedingen, …). Daarnaast wordt door de verschillende deelgebieden heen aandacht besteed aan de bijzondere juridische vragen die enerzijds Fintech
en anderzijds de GDPR binnen de financiële sector oproepen.

Met bijdragen van P. Berger, C. Biquet-Mathieu, D. Blommaert, F. Bogaert, J. Bogaerts, E. Callens, I. De Poorter, V. De Schryver, C. Fabri, M. Fyon, D. Goens, L. Legein, S. Liebaert, I. Peeters, M. Raes, F. Ravelingien, J. Richelle, L. Savonet, R. Steennot, W. Van de Wiele, J. Vandendriessche en J. Vannerom.

Dit boek bundelt de geactualiseerde bijdragen voor de IFR-dagen, een cyclus van studiedagen die het Instituut Financieel Recht organiseerde tussen november 2017 en maart 2018.

Table of Contents

Inhoud (p. 0)

A. Kredietrecht

Digitale kredietverstrekking (p. 1)

Bewijsrisico’s met betrekking tot de precontractuele verplichtingen in het consumenten- en hypothecair krediet (p. 37)

Negatieve rente: een ronddwalend spook dat niet snel lijkt te verdwijnen (p. 65)

Remboursement anticipé et indemnité de remploi – Développements récents (p. 93)

B. Fintech

Betaal-apps in het licht van PSD II (p. 125)

Crypto-monnaies : Questions juridiques (p. 145)

Automation and Digitalisation in Investment Advice (p. 161)

C. Beleggersbescherming en handhaving in het financieel recht

Product governance bij beleggingsproducten (p. 195)

Product governance bij beleggingsproducten (p. 195)

Productinterventie bij beleggingsproducten: De impact van de MiFID II- inducementsregels op de Belgische fi nanciële sector (p. 221)

Les sanctions administratives en matière fi nancière : Etat des lieux à la lumière de la jurisprudence des Commissions des sanctions de la FSMA et de la BNB et de la Cour d’appel de Bruxelles (p. 241)

D. Actualia kapitaalmarktrecht

Application du règlement abus de marché: aux opérations de fusionacquisition et d’OPA (p. 287)

De Nieuwe Prospectusverordening: Europese en Belgische aspecten: Een eerste verkenning (p. 327)

De handelsverplichting voor derivaten onder MiFIR (p. 411)

E. GDPR in de financiële sector

De ‘GDPR’ of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – Een algemene inleiding (p. 449)

GDPR en financiële diensten: een actueel spanningsveld tussen financiele en gegevensbeschermingsregulering (p. 493)

Het voorstel van verordening inzake ePrivacy en de NIS-richtlijn (p. 523)

About the series:

Instituut Financieel Recht

Het Instituut Financieel Recht - Financial Law Institute werd in 1990 als onderzoekscentrum binnen de Faculteit Rechten van de UGent opgericht. Het Instituut streeft ernaar om vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek en expertise te ontwikkelen en uit te dragen in het financieel recht in de ruime zin, onder meer door de organisatie van colloquia, het stimuleren van doctoraatsonderzoek en de medewerking aan onderzoeksprojecten.
Het Instituut poogt hierdoor de ontwikkelingen die het financieel bestel voortdurend ondergaan vanuit wetenschappelijke invalshoek te bestuderen en te duiden. Het Instituut wenst hierbij niet enkel de evoluties in eigen land te volgen, maar kijkt tevens over de grenzen naar de ruimere Europese en internationale context. Naast deze publicatiereeks, lanceerde het Instituut eveneens in 1999 een Working Paper Series, dat een deel van de onderzoeksoutput via Internet beschikbaar stelt. Meer informatie is terug te vinden via www.law.ugent.be/fli

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

More about this series