Financiële analyse van de onderneming (vijfde editie) (2 dln)

Dit boek geeft een overzicht van de diverse technieken van financiële analyse, vult deze aan met de persoonlijke inzichten van de auteurs en met resultaten van empirisch onderzoek en past deze technieken praktisch toe op de jaarrekeningen.
Author(s):
Hubert Ooghe, Heidi Vander Bauwhede, Charles Van Wymeersch
book | published | 5th edition
August 2017 | xxvi + 630 pp.

Paperback
€69.30 €99.-


ISBN 9789400008021


Alternative prices
- Student price: €60.-

Details

Financiële analyse van de onderneming: theorie en toepassing op de jaarrekening volgens Belgian GAAP en IFRS geeft een overzicht van de diverse technieken van financiële analyse, vult deze aan met de persoonlijke inzichten van de auteurs en met resultaten van empirisch onderzoek en past deze technieken praktisch toe op de jaarrekeningen.

Na een inleidend hoofdstuk worden in deel 1 de enkelvoudige jaarrekening volgens het volledig, het verkort en het micromodel en de kasstromen besproken. Deel 2 betreft de ratioanalyse van de enkelvoudige jaarrekening en de interpretatie ervan. In deel 3 wordt de geconsolideerde jaarrekening volgens de vennootschapswetgeving en in deel 4 de geconsolideerde jaarrekening volgens de IFRS-normen geanalyseerd. Modellen voor succes en faling, waarbij financiële informatie wordt geïntegreerd, worden besproken in deel 5.

De gegevens van de cijfervoorbeelden, de herwerkte modellen van balans en resultatenrekening en de toepassingen van de verschillende analysetechnieken zijn opgenomen in een afzonderlijk tweede boekdeel.

De nieuwe editie 2017 van Financiële analyse van de onderneming is aangepast aan de recente wijzigingen van het boekhoudrecht, van de Belgische vennootschapswetgeving en van de wet betreffende de continuïteit van ondernemingen. De Accountancywet en het Accountancybesluit van 18 december 2015 tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU zijn erin verwerkt. De meest actuele jaarrekeningmodellen, opgesteld door de Balanscentrale van de Nationale Bank van België, worden gebruikt.

Daarnaast zijn de statistieken i.v.m. de financiële ratio’s die op basis van de individuele jaarrekeningen door de Balanscentrale van de Nationale Bank van België worden opgesteld, bijgewerkt. De statistieken, gepubliceerd door Graydon België, met betrekking tot de omvang en de kenmerken van faillissementen in België werden eveneens geactualiseerd.

Dit handboek richt zich o.a. tot onderzoekers die gebruik maken van jaarrekeninggegevens, bestuurders en directieleden, financiële directeuren, leden van de ondernemingsraden, revisoren, accountants, boekhouders, fiscale consulenten, financiële en kredietanalisten, bedrijfsadviseurs, magistraten, bedrijfsjuristen en studenten van het economisch hoger onderwijs.

Dit boek wordt eveneens in het Frans gepubliceerd onder de titel Traité d’analyse financière – Comptes individuels et consolidés, Code des sociétés et IFRS.

Table of Contents

HOOFDSTUK 1. FINANCIËLE ANALYSE: INLEIDING (p. 1)

DEEL 1. ENKELVOUDIGE JAARREKENING EN KASSTROMEN (VOLLEDIG, VERKORT SCHEMA EN MICROMODEL)

HOOFDSTUK 2. ENKELVOUDIGE JAARREKENING VOLGENS DE VENNOOTSCHAPSWETGEVING (p. 13)

HOOFDSTUK 3. HERWERKING VAN DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING (VOLLEDIG, VERKORT SCHEMA EN MICROMODEL), HORIZONTALE EN VERTICALE ANALYSE (p. 67)

HOOFDSTUK 4. KASSTROMENANALYSE (p. 85)

DEEL 2. RATIOANALYSE VAN DE ENKELVOUDIGE JAARREKENING (VOLLEDIG, VERKORT SCHEMA EN MICROMODEL)

HOOFDSTUK 5. TOEGEVOEGDE WAARDE (p. 115)

HOOFDSTUK 6. RENDABILITEIT (p. 145)

HOOFDSTUK 7. SOLVABILITEIT (p. 187)

HOOFDSTUK 8. LIQUIDITEIT (p. 209)

HOOFDSTUK 9. INTERPRETATIE EN BEOORDELING VAN FINANCIËLE RATIO’S (p. 229)

DEEL 3. ANALYSE VAN DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VOLGENS DE VENNOOTSCHAPSWETGEVING

HOOFDSTUK 10. GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VOLGENS DE VENNOOTSCHAPSWETGEVING (p. 243)

HOOFDSTUK 12. RATIOANALYSE VAN DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VOLGENS DE VENNOOTSCHAPSWETGEVING (p. 297)

DEEL 4. ANALYSE VAN DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VOLGENS DE IFRS-NORMEN

HOOFDSTUK 13. GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VOLGENS DE IFRS-NORMEN (p. 309)

HOOFDSTUK 14. HERWERKING VAN DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VOLGENS DE IFRS-NORMEN EN KASSTROMENANALYSE (p. 319)

HOOFDSTUK 15. RATIOANALYSE VAN DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VOLGENS DE IFRS-NORMEN (p. 329)

DEEL 5. FAILLISSEMENTEN EN MODELLEN VOOR SUCCES EN FALING

HOOFDSTUK 16. DEFINITIE VAN ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN EN FAILLISSEMENTEN (p. 335)

HOOFDSTUK 17. MODELLEN VOOR SUCCES EN FALING (p. 357)

Algemeen besluit (p. 387)

Literatuur (p. 389)

BOEKDEEL 2

Codes en berekeningswijze (p. 395)

Updates and additional learning materials

Updates

There are no updates available for this book.

Learning material

Additional teaching and training materials for lecturers are available for this publication. For more information, please contact Inge Verbeeck (i.verbeeck@intersentia.be).


Bordboek Boekdeel 1
6.31 MB

Also interesting for you: