Financiële analyse van de jaarrekening toegepast (vijfde editie)

Deze uitgave is een handleiding bij de analyse en interpretatie van de cijfers van de gepubliceerde jaarrekening. Door middel van een in detail uitgewerkte case geven de auteurs de lezer een fundamenteel inzicht in de financiële analyse van de externe rapportering van een onderneming.
Author(s):
Mieke Kimpe, Carine Coppens
Series:
Toegepast
Volume:
book | published | 5th edition
July 2017 | xii + 354 pp.

Paperback
€50.-


ISBN 9789400008205


Alternative prices
- Student price: €35.-

Details

Deze uitgave is een handleiding bij de analyse en interpretatie van de cijfers van de gepubliceerde jaarrekening. Door middel van een in detail uitgewerkte case geven de auteurs de lezer een fundamenteel inzicht in de financiële analyse van de externe rapportering van een onderneming.

De manier waarop de accountant de gepubliceerde cijfers van een onderneming analyseert, wordt op een praktijkgerichte manier benaderd. De interpretatie van de analyse wordt uitvoerig belicht. Naast de traditionele technieken die gebruikt worden om de bekende ratio’s te berekenen, geven de auteurs een duidelijk inzicht in de interpretatie van de cijfers. De cijfers van de bestudeerde onderneming worden voortdurend vergeleken met andere ondernemingen uit de sector.

Ook het maatschappelijk jaarverslag komt aan bod: de toegenomen aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft immers ook een impact op de rapportering en de communicatie in het bedrijfsleven.

Het boek richt zich tot studenten accountancy. Doordat gekozen werd voor een praktijkgerichte benadering, is het boek ook zeer toegankelijk voor niet-accountancystudenten. Bovendien kunnen professionele gebruikers hun parate kennis over deze materie bijschaven.

Chapters

Inhoudstafel (p. 0)

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 1)

Hoofdstuk 2. Neerleggingsverplichtingen (p. 3)

Hoofdstuk 3. De jaarrekening (p. 15)

Hoofdstuk 4. Het maatschappelijk jaarverslag of duurzaamheidsrapport (p. 65)

Hoofdstuk 5. Een eerste snelle analyse van de jaarrekening (p. 71)

Hoofdstuk 6. Analyse van de cashflow (p. 91)

Hoofdstuk 7. Ratioanalyse (p. 117)

Hoofdstuk 8. Financiële analyse van de geconsolideerde jaarrekening (p. 209)

Bibliografie en bijlagen (p. 225)

Updates and additional learning materials

Updates

There are no updates available for this book.

Learning material

Additional teaching and training materials for lecturers are available for this publication. For more information, please contact Inge Verbeeck (i.verbeeck@intersentia.be).


Opgaven
926.67 kB
Oplossingen
964.96 kB
PPT Deel 1
7.01 MB
PPT Deel 2
6.48 MB
PPT Deel 3
7.03 MB
PPT Deel 4
7.05 MB
PPT Deel 5
5.97 MB
Elektronische oefeningen

About the series:

Toegepast

De reeks Toegepast omvat uitgewerkte en praktijkgerichte studieboeken over uiteenlopende vakgebieden.
Deze boeken worden gekenmerkt door hun overzichtelijke structuur en zijn zodanig uitgewerkt dat zij zo veel mogelijk aanleunen bij de praktijk.

More about this series