Financieel management toegepast (derde editie)

Dit boek is uniek omdat de auteur resoluut heeft gekozen voor een praktisch boek waarbij de theorie telkens wordt geïllustreerd door concrete cases en oefeningen. Vandaar de titel: Financieel management toegepast.

Author(s):
Rudy Aernoudt
Series:
Toegepast
Volume:
book | published | 3rd edition
February 2019 | xxii + 450 pp.

Paperback
€68.-


ISBN 9789400010529


Alternative prices
- Student price: €37.-

Details

Dit boek is uniek omdat de auteur resoluut heeft gekozen voor een praktisch boek waarbij de theorie telkens wordt geïllustreerd door concrete cases en oefeningen. Vandaar de titel: Financieel management toegepast. Dit maakt het boek uiterst geschikt zowel voor financiële managers als voor universiteits- en hogeschoolstudenten.

Na een beschrijving van het financiële landschap, bespreekt de auteur de basisconcepten van het financieel management. Vervolgens worden de optimale financiering en de waardebepaling van de onderneming besproken. Alle vormen van schuldfinanciering komen nadien aan bod. Daarbij wordt de nadruk gelegd op de vijf belangrijkste financieringsbronnen: winstinhouding, leverancierskredieten, kaskredieten, voorschotten en investeringskredieten. Mezzaninefinanciering, business angels, risicokapitaal, crowdfunding en beursintroductie worden eveneens uitgebreid onder de loep genomen. Met de bespreking van de Bazel-akkoorden ten slotte, wil de auteur bedrijfsleiders munitie aanreiken indien financiers stellen dat iets niet kan ‘omwille van Bazel’.

Het glossarium op het einde van het boek definieert de belangrijkste financiële begrippen. De ijverige student en de leergierige financieel manager vinden er bovendien ook de oplossingen van de oefeningen.

Table of Contents

Hoofdstuk 1. Financieringslandschap (p. 1)

Hoofdstuk 2. Financieel management (p. 21)

Hoofdstuk 3. Waardering (p. 107)

Hoofdstuk 4. Kredietfinanciering (p. 135)

Hoofdstuk 5. Mezzanine (p. 195)

Hoofdstuk 6. Formeel risicokapitaal (p. 203)

Hoofdstuk 7. Business angels (p. 247)

Hoofdstuk 8. Lovemoney en crowdfunding (p. 299)

Hoofdstuk 9. De uitgifte van aandelen (p. 321)

Hoofdstuk 10. De Bazel-akkoorden (p. 333)

Algemeen besluit (p. 401)

Bijlagen (p. 403)

Updates and additional learning materials

Updates

There are no updates available for this book.

Learning material

Additional teaching and training materials for lecturers are available for this publication. For more information, please contact hogeronderwijs@intersentia.be.


Bordboek
7.38 MB
Presentaties
7.76 MB
Oplossingen cases
246.26 kB

About the series:

Toegepast

Praktijkgerichte studieboeken
Uiteenlopende vakgebieden
Met oefeningen en praktijkvoorbeelden

More about this series