Financieel boekhouden (derde editie)

In dit boek bespreken de auteurs uitvoerig alle rubrieken van de jaarrekening en de bijbehorende rekeningen, met verwijzingen naar het boekhoudrecht en naar de adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.

* Vele voorbeelden verduidelijken de boekhoudkundige technieken en de Belgische boekhoudregels.
* Geactualiseerd n.a.v. het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Author(s):
Ann Gaeremynck, Alexandra Van den Abbeele, Marleen Willekens
book | published | 3rd edition
September 2020 | xxiv + 530 pp.

Paperback
€62.-


ISBN 9789400011328


Alternative prices
- Student price: €45.-

Details

Financieel boekhouden is bestemd voor studenten hoger onderwijs en voor diegenen die zich meer willen verdiepen in de verschillende aspecten van het boekhouden. Aan de hand van vele voorbeelden worden de boekhoudkundige technieken en de verschillende Belgische boekhoudregels verduidelijkt en omgezet in de praktijk.
Alle rubrieken van de jaarrekening en de bijbehorende rekeningen komen in dit boek uitvoerig aan bod, met waar nodig verwijzingen naar het boekhoudrecht en naar de adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.
ANN GAEREMYNCK is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van
de KU Leuven.
ALEXANDRA VAN DEN ABBEELE is hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde
van de KU Leuven.
MARLEEN WILLEKENS is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde
van de KU Leuven.

Table of Contents

Deel I. Het boekhoudkundig proces

Hoofdstuk 1. Boekhouden: definitie en situering (p. 1)

Hoofdstuk 2. Basisaspecten van financieel boekhouden: dubbel boekhouden, balans en resultatenrekening (p. 11)

Hoofdstuk 3. Het boeken van transacties in het journaal en het grootboek (p. 23)

Hoofdstuk 4. Het boeken van eindejaarsverrichtingen en de afsluiting van het boekjaar (p. 45)

Hoofdstuk 5. Toepassing van het boekhoudproces (p. 65)

Deel II. Balans

Hoofdstuk 1. Actief van de balans (p. 145)

Hoofdstuk 2. Passief van de balans (p. 305)

Deel III. Resultatenrekening en -verwerking

Hoofdstuk 1. Credit van de resultatenrekening (p. 369)

Hoofdstuk 2. Debet van de resultatenrekening (p. 379)

Deel IV. Toelichting en orderekening

Deel IV. Toelichting en orderekening (p. 423)

Bijlagen (p. 445)

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Hoofdstuk 1. Boekhouden: definitie en situering (p. 1)
Hoofdstuk 2. Basisaspecten van financieel boekhouden: dubbel boekhouden, balans en resultatenrekening (p. 11)
Hoofdstuk 3. Het boeken van transacties in het journaal en het grootboek (p. 23)

Updates and additional learning materials

Updates

There are no updates available for this book.

Learning material

Additional teaching and training materials for lecturers are available for this publication. For more information, please contact hogeronderwijs@intersentia.be.


Also interesting for you: