Financieel beleid in de onderneming toegepast (derde editie)

In dit boek belichten de auteurs het financieel beleid van een onderneming, van de oprichting tot de overname of beursintroductie ervan. Met dit handboek leert u op een praktijkgerichte manier het financieel beleid van een onderneming uit te tekenen en te analyseren.

- Een praktische casestudy over een onderneming in drie levensfasen maakt de theorie inzichtelijk.
- Ondersteunt jonge ondernemers bij de opstart van een eigen bedrijf.
- Met nieuwe online oefeningen voor studenten.
- Per hoofdstuk een relevante lijst van actualiteitsbijdragen.
Author(s):
Kurt Kegels, Mieke Kimpe, Jeroen Peeters
Series:
Toegepast
Volume:
book | published | 3rd edition
July 2022 | xvi + 352 pp.

Paperback
€58.-


ISBN 9789400014466


Alternative prices
- Student price: €35.-

Details

Dit handboek stoomt studenten en starters klaar voor de opstart van een zelfstandige onderneming: van keuzes en financiële implicaties bij de start tot de uitbouw van een succesvol bedrijf. Financieel beleid in de onderneming toegepast is de praktische leidraad voor wie zelfstandig wil starten.

Een goed idee is de basis van elke onderneming. Een goed gefundeerde financiële strategie is echter net zo belangrijk: van het ondernemings- en financieel plan bij de opstart, tot de investerings- en financieringsbeslissingen bij de groei tot zelfs een mogelijke verkoop of beursintroductie. De auteurs zetten je stap voor stap op weg met een antwoord op vragen als: voor welke ondernemingsvorm kies je? Hoe zitten balans en resultatenrekening in elkaar? Hoe komt een financieel plan tot stand? De aandacht gaat daarbij eveneens uit naar een duurzaam ondernemingsbeleid.

Een goede financiële gezondheid blijft tijdens het hele bestaan van de onderneming cruciaal. In het luik financiële analyse wordt de financiële gezondheid van de onderneming aan de hand van de financiële ratio’s en kasstromen beoordeeld. Financiële keuzes worden afgewogen met behulp van investerings- en break-evenanalyse.

Wat als je onderneming groter wordt en je beslist tot een bedrijfsovername of een beursintroductie? Bijzondere aandacht daarbij gaat uit naar de waardering van de onderneming.

In Financieel beleid in de onderneming toegepast is een casestudy de rode draad die theorie met praktijk verbindt en het verhaal vertelt van een onderneming in drie opeenvolgende levensfasen. Deze praktische toepassing en de vele voorbeelden maken van dit boek een uitgelezen introductie in ondernemingsbeleid voor studenten en jonge ondernemers.

Docenten die het handboek verplicht voorschrijven aan hun studenten, bieden wij aanvullend les-en oefenmateriaal aan. Via hogeronderwijs@intersentia.be kunnen zij contact opnemen met de uitgeverij om toegang te krijgen.


Over de auteurs:

Kurt Kegels is lector aan de Karel de Grote Hogeschool Antwerpen in de opleiding Bedrijfsmanagement. Daarnaast is hij zelfstandig financieel trainer.

Mieke Kimpe is lector aan de Associatie Antwerpen in de opleiding Bedrijfsmanagement. Daarnaast is zij docent in het volwassenenonderwijs en zelfstandig consultant in de financiële adviesverlening.

Jeroen Peeters is lector aan de Karel de Grote Hogeschool Antwerpen in de opleiding Bedrijfsmanagement. Daarnaast is hij zelfstandig financieel trainer.

Table of Contents

Hoofdstuk 1. Gevalstudie (p. 1)

Hoofdstuk 2. Strategie (p. 19)

Hoofdstuk 3. Keuze ondernemingsvorm (p. 39)

Hoofdstuk 4. Jaarrekening (p. 53)

Hoofdstuk 5. Financieel plan (p. 71)

Hoofdstuk 6. Financiële analyse (p. 123)

Hoofdstuk 7. Financieringsbehoefte (p. 201)

Hoofdstuk 8. Overname van de onderneming (p. 267)

Hoofdstuk 9. Beursintroductie (p. 321)

Bibliografie (p. 347)

Updates and additional learning materials

Updates

There are no updates available for this book.

Learning material

Additional teaching and training materials for lecturers are available for this publication. For more information, please contact hogeronderwijs@intersentia.be.


PDF presentaties
6.66 MB
PPT presentaties
11.79 MB
Bordboek
5.07 MB
Actualiteitsbijdragen 2022
601.68 kB
Elektronische oefeningen

About the series:

Toegepast

Praktijkgerichte studieboeken
Uiteenlopende vakgebieden
Met oefeningen en praktijkvoorbeelden

More about this series