Financieel beheer voor KMO's (derde editie)

Dit boek behandelt de belangrijkste vraagstukken inzake ondernemingsfinanciering (corporate finance). Zowel het aantrekken van financiële middelen (de financieringsbeslissing) als het aanwenden ervan (de investeringsbeslissing) komen aan bod.
Author(s):
Eddy Laveren, Sven Damen, Peter-Jan Engelen
book | published | 3rd edition
February 2022 | xvi + 478 pp.

Paperback
€50.-


ISBN 9789400014374


Alternative prices
- Student price: €35.-

Details

Dit boek behandelt de belangrijkste vraagstukken inzake ondernemingsfinanciering (corporate finance). Zowel het aantrekken van financiële middelen (de financieringsbeslissing) als het aanwenden ervan (de investeringsbeslissing) komen aan bod.
Het boek Financieel beheer voor KMO’s is een zeer toegankelijk basiswerk inzake ondernemingsfinanciering, waarin de lezer heel wat wegen en middelen worden aangereikt om waarde te creëren voor de onderneming.
Het boek heeft de juiste mix van theoretische onderbouw en praktische toepasbaarheid door de vele cijfervoorbeelden en de weergave van resultaten van empirisch onderzoek. Het boek laat duidelijk zien hoe de diverse concepten gebruikt kunnen worden in het dagelijkse financiële beheer van KMO’s. Tevens vindt de lezer talrijke literatuurreferenties die hem toelaten bepaalde aspecten verder uit te diepen.

Het boek richt zich zowel tot (bedrijfs)economiestudenten van universiteiten en hogescholen als tot managers die de nodige kennis inzake financieel beheer willen verwerven of hun bestaande kennis wensen te actualiseren.

Table of Contents

Inhoudsopgave (p. 0)

Hoofdstuk 1. Draagwijdte van het financieel beheer (p. 1)

Hoofdstuk 2. Inleiding tot de jaarrekening (p. 31)

Hoofdstuk 3. Financiële analyse (p. 47)

Hoofdstuk 4. Financiële planning (p. 105)

Hoofdstuk 5. Overzicht van de financieringsvormen (p. 131)

Hoofdstuk 6. Financiering van kmo's in België (p. 177)

Hoofdstuk 7. Het gebruik van alternatieve financieringsvormen bij kmo's (p. 205)

Hoofdstuk 8. Kapitaalkost van de onderneming (p. 235)

Hoofdstuk 9. Beoordeling en selectie van investeringsproducten (p. 259)

Hoofdstuk 10. Alternatieve NPV-modellen (p. 307)

Hoofdstuk 11. Overzicht waarderingsmethoden en voorstelling waarderingstool voor KMO's (p. 331)

Hoofdstuk 12. Beheer van het nettobedrijfskapitaal (p. 351)

Hoofdstuk 13. Beursintroducties (p. 393)

Hoofdstuk 14. Waardering en prijsvorming van vastgoed (p. 415)

Hoofdstuk 15. Bedrijfsoverdracht van (familiale) kmo's (p. 437)

Bibliografie (p. 471)

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Inhoudsopgave (p. 0)
Hoofdstuk 1. Draagwijdte van het financieel beheer (p. 1)

Updates and additional learning materials

Updates

There are no updates available for this book.

Learning material

Additional teaching and training materials for lecturers are available for this publication. For more information, please contact hogeronderwijs@intersentia.be.


Bordboek
8.06 MB