Familiaal vermogensrecht in essentie (vijfde editie)

Dit handboek biedt een inleiding op de technische materie van het familiaal vermogensrecht, met een bespreking van de basisprincipes, o.a. van het nieuwe erfrecht. Een algemene bibliografie en beperkte bibliografieën bij aanvang van ieder hoofdstuk verwijzen de geinteresseerde lezer door naar meer gespecialiseerde literatuur.

- Uitgelezen introductie voor wie vertrouwd wil raken met de elementaire regels van het Belgische familiaal vermogensrecht.
- Met beknopt voetnotenapparaat.

Author(s):
Renate Barbaix
Series:
In essentie
Volume:
book | published | 5th edition
September 2022 | 436 pp.

Paperback
€91.-


ISBN 9789400014930


Alternative prices
- Student price: €33.-

Details

Het Belgische familiaal vermogensrecht is een relatief complexe en technische materie, die recent belangrijke wijzigingen heeft ondergaan. Dit boek wijdt de lezer in deze technische materie in met een bespreking van de basisprincipes, met aandacht voor de recente aanpassingen in het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht en het giftenrecht.

Het vormt daarom een uitgelezen introductie voor wie vertrouwd wil raken met de elementaire regels van het nieuwe Belgische familiaal vermogensrecht. Het voetnotenapparaat is bewust beknopt gehouden. Een algemene bibliografie en beperkte bibliografieën bij aanvang van ieder hoofdstuk verwijzen de geïnteresseerde lezer door naar de meer gespecialiseerde literatuur.

Een omstandige toelichting en diepgaandere bespreking van het familiaal vermogensrecht is te vinden in het Handboek Familiaal vermogensrecht van dezelfde auteur, waarvan binnenkort een volledig herwerkte editie verschijnt met een omstandige bespreking van de regels van het nieuwe familiaal vermogensrecht.

Over de auteur

Renate Barbaix is hoogleraar Familiaal vermogensrecht aan de Universiteit Antwerpen en was in die hoedanigheid lid van de expertengroep die zich in opdracht van de minister van Justitie heeft gebogen over de hervorming van het familiaal vermogensrecht. Zij is een veelgevraagd spreker en is auteur van meer dan 200 boeken en bijdragen in boeken en tijdschriften. Zij is tevens advocaat aan de balie van Antwerpen (ECGB Advocaten).

Table of Contents

Bibliografie en Inhoudstabel (p. 0)

Renate Barbaix

Deel 1. Relatievermogensrecht Titel 1. Huwelijksvermogensrecht

Hoofdstuk 1. Het primair stelsel (p. 1)

Hoofdstuk 2. Secundair huwelijksvermogensrecht (p. 37)

Deel 1. Relatievermogensrecht Titel 2. Samenwoningsvermogensrecht

Hoofdstuk 1. Wettelijke samenwoning (p. 167)

Hoofdstuk 2. Feitelijke samenwoning (p. 183)

Deel 2. Erfrecht

Inleiding (p. 187)

Hoofdstuk 1. Het openvallen van de nalatenschap (p. 197)

Hoofdstuk 2. Hoedanigheid vereist om te erven en erfbekwaamheid (p. 201)

Hoofdstuk 3. Overgang van de nalatenschap (p. 211)

Hoofdstuk 4. Wettelijke devolutie (p. 217)

Hoofdstuk 5. Conventionele devolutie (p. 291)

Deel 3. Giften

Hoofdstuk 1. Giften (Algemeen) (p. 347)

Hoofdstuk 2. Schenkingen (p. 383)

Hoofdstuk 3. Testamenten (p. 411)

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Bibliografie en Inhoudstabel (p. 0)
Renate Barbaix
Hoofdstuk 1. Het primair stelsel (p. 1)

About the series:

In essentie

De reeks In essentie omvat inleidende studieboeken over uiteenlopende vakgebieden.
Deze boeken worden gekenmerkt door hun beknopte en duidelijke structuur. Het zijn uitgaven die op een didactische manier de student de basiskennis van een bepaald vakgebied bijbrengen.

More about this series

Also interesting for you: