Excel voor financiële professionals

Dit boek biedt oplossingen voor concrete problemen waarmee financiële professionals dagelijks te maken krijgen. Met tal van concrete vraagstukken en een waslijst aan tips en tricks.
Author(s):
Dietert Gielen
book | published | 1st edition
January 2012 | x + 202 pp.

Paperback
€31.50 €45.-


ISBN 9789400002111


Alternative prices
- Student price: €25.-

Details

Dietert Gielen is licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen en actief als financieel manager. Sinds 2011 is hij fulltime bezig met het begeleiden van kmo’s in het groeiproces. Het ontwikkelen van rapporteringen in Excel is hier een onderdeel van. Verder geeft hij ook cursussen in MS Excel en schrijft hij artikels over dit onderwerp voor CFO-magazine.
De financiële wereld legt steeds meer de nadruk op efficiënte en duidelijke rapportering. MS Excel is een uiterst geschikte tool om op deze vraag in te spelen. Als je aan 100 financiële mensen vraagt of ze met Excel werken, zal 95% bevestigend antwoorden. De manieren waarop er met Excel wordt gewerkt, zijn zeer uiteenlopend, net zoals de toepassingsgebieden ervan. Door MS Excel echter op een onjuiste manier te gebruiken, kunnen de voordelen van Excel niet optimaal benut worden en zal men nadelige effecten ondervinden, zoals tijdverlies en foutieve rapporteringen.
Dit boek biedt oplossingen voor concrete problemen waarmee financiële professionals dagelijks te maken krijgen. Het is niet de bedoeling om uit te leggen wat de mogelijkheden zijn van MS Excel, maar wel om rapporteringsvraagstukken op een directe en verstaanbare manier op te lossen.
Naast het behandelen van concrete vraagstukken, biedt Excel voor financiële professionals ook een waslijst aan tips en tricks, die veel werk en tijd kunnen besparen. Excel correcter en efficiënter gebruiken is de rode draad doorheen het boek.
Excel voor financiële professionals is ontstaan uit een verzameling van problemen die de auteur zelf heeft ondervonden in zijn professionele carrière.
De oplossingen leggen verbanden tussen de verschillende toepassingsgebieden binnen MS Excel, die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken hebben. Door functies en toepassingen te combineren, wordt MS Excel een krachtige rapporteringstool.
Dit boek is een werkinstrument dat thuishoort op het bureau van elke financiële professional.

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

HOOFDSTUK 1. INLEIDING (p. 1)

HOOFDSTUK 2. WAT IS BELANGRIJK BIJ HET ONTWIKKELEN VAN EEN FINANCIEEL MANAGEMENTRAPPORT? (p. 5)

HOOFDSTUK 3. OP WELKE MANIER KAN IK GEGEVENS IMPORTEREN IN MS EXCEL? (p. 7)

HOOFDSTUK 4. HOE STRUCTUREER IK OPTIMAAL MIJN RAPPORT EN BRONGEGEVENS? (p. 25)

HOOFDSTUK 5. WELKE FUNCTIES ZIJN BELANGRIJK VOOR EEN MANAGEMENTRAPPORT OF DASHBOARD? (p. 49)

HOOFDSTUK 6. WELKE EXCEL-TOEPASSINGEN KUNNEN HET NIVEAU VAN MIJN RAPPORTERING VERHOGEN? (p. 61)

HOOFDSTUK 7. OP WELKE MANIER KAN IK DE CIJFERS HET BEST LATEN SPREKEN? (p. 75)

HOOFDSTUK 8. WAT IS DE HANDIGSTE MANIER OM MACRO’S TE INTEGREREN IN EEN DASHBOARD? (p. 157)

HOOFDSTUK 9. WELKE ZIJN DE MEEST GEBRUIKTE TOEPASSINGSGEBIEDEN VAN MACRO’S? (p. 163)

HOOFDSTUK 10. HOE KAN IK DE OPMAAK VAN EEN RAPPORT OPTIMALISEREN? (p. 171)

HOOFDSTUK 11. HOE KAN IK DE PAGINA-INDELING EN DE LEESBAARHEID VAN MIJN RAPPORT VERBETEREN? (p. 179)

HOOFDSTUK 12. WANNEER IS HET RESULTAAT VAN EEN FORMULE JUIST? (p. 183)

HOOFDSTUK 13. HOE BEVEILIG IK MIJN MS EXCEL-TOEPASSING ZONDER DE FUNCTIONALITEIT ERVAN AAN TE TASTEN? (p. 187)

HOOFDSTUK 14. HOE OPTIMALISEER IK DE PRINT-OUT VAN MIJN RAPPORT? (p. 191)

HOOFDSTUK 15. ANDERE TIPS VOOR EEN PROFESSIONELE RAPPORTERING IN MS EXCEL (p. 197)

HOOFDSTUK 16. SAMENVATTING (p. 201)

Updates and additional learning materials

Updates

There are no updates available for this book.

Learning material

Additional teaching and training materials for lecturers are available for this publication. For more information, please contact Inge Verbeeck (i.verbeeck@intersentia.be).


Oplossingen voorbeelden
368.06 kB