Douane en accijnzen (vierde editie)

Douane en accijnzen toegepast is een inhoudelijk volledig en bijzonder praktisch naslagwerk. Eerst komen douanebeleid en betrokken partijen aan bod. Dan volgen nomenclatuur en douanewaarde (inclusief de geactualiseerde incoterms). Na een bespreking van de import- en exportprocedure en het enig document, volgen oorsprong en bijzondere regelingen (met de laatste nieuwigheden) en tot slot een hoofdstuk over accijnzen.
* Rijkelijk geïllustreerd met voorbeelden;
* Geschikt voor iedereen zonder voorafgaande douanekennis;
* Het elektronisch oefeningenpakket werd ruim uitgebreid.
Author(s):
Kerstien Celis, Josse Verbeken
Series:
Logistieke handboeken
Volume:
book | published | 4th edition
March 2021 | xx + 488 pp.

Paperback
€65.-


ISBN 9789400011427


Alternative prices
- Student price: €30.-

Details

Dit handboek behandelt douane en accijnzen zowel vanuit theoretisch als vanuit praktisch oogpunt. Na een overzicht van de evolutie van het douanebeleid in Europa en het wetgevende kader, worden de betrokken partijen besproken. Daarna volgen uitgebreide hoofdstukken over nomenclatuur en douanewaarde.

De auteurs behandelen het Import Control System en het Export Control System en de te vervullen verplichtingen bij aankomst en vertrek van goederen. Ze hebben daarbij bijzondere aandacht voor het invullen van het Enig Document. Daarnaast bespreken ze de oorsprong van goederen, de te overhandigen documenten bij invoer, transit en uitvoer, en de bijzondere regelingen als douane-entrepots, tijdelijke invoer, bijzondere bestemming en veredeling. Een apart hoofdstuk wordt gewijd aan accijnzen. Het laatste hoofdstuk is voorbehouden aan de gevolgen van de Brexit waar ook de bepalingen van het nieuw vrijhandelsakkoord in dit kader zijn opgenomen.

Alle theoretisch behandelde aspecten worden ruim geïllustreerd met grafische voorbeelden. Dat maakt Douane en accijnzen uitermate geschikt voor studenten en logistiek managers in opleiding zonder voorafgaande douanekennis.

Douane en accijnzen laat u toe zich deze materie vlot en gestructureerd eigen te maken. Het is bovendien een uitstekende bron voor al wie sinds 1 januari 2021 te maken heeft met in- en uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk.

Kerstien Celis is lector aan Hogeschool Gent, Odisee en AP. Verder geeft ze ook opleidingen bij private opleidingsverstekkers.
Josse Verbeken is adviseur bij de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen en docent aan het centrum der beroepsopleiding. Verder fungeert hij regelmatig als spreker op douaneseminaries.

Table of Contents

Hoofdstuk 1. - Inleiding (p. 1)

Hoofdstuk 2. - Betrokken partijen (p. 25)

Hoofdstuk 3. - Nomenclatuur en EU-douanetarief (p. 45)

Hoofdstuk 4. - Berekening van de douanewaarde (p. 95)

Hoofdstuk 5. -Tijdelijke opslag en douane regelingen (p. 121)

Hoofdstuk 6. - Import control system en export control system (p. 133)

Hoofdstuk 7. - Enig document (p. 149)

Hoofdstuk 8. - Procedures en werkwijze bij het (elektronisch) uitwisselen van gegevens (p. 183)

Hoofdstuk 9. - Oorsprong van goederen (p. 199)

Hoofdstuk 10. - Oorsprong door cumulatie (p. 237)

Hoofdstuk 11. - Invoer van goederen voor het vrije verkeer en voor het verbruik (p. 265)

Hoofdstuk 12. - Bijzondere regelingen (p. 289)

Hoofdstuk 13. - Uitvoer van goederen (p. 347)

Hoofdstuk 14. - Accijnzen (p. 365)

Hoofdstuk 15. - De gevolgen van de Brexit op het vlak van douane (p. 397)

Bijlagen (p. 417)

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Inhoudsopgave (p. 0)
Kerstien Celis, Josse Verbeken
Hoofdstuk 1. - Inleiding (p. 1)

Updates and additional learning materials

Updates

This publication is complemented with additional material that is freely available (e.g. models, contracts, schematics, updates, etc.)

Learning material

Additional teaching and training materials for lecturers are available for this publication. For more information, please contact hogeronderwijs@intersentia.be.


Bijlagen
10.03 MB
H 1 - Inleiding
5.09 MB
H 2 - Betrokken partijen
3.02 MB
H 3 - Nomenclatuur en EU-douanetarief
10.86 MB
H 4 - Berekening van de douanewaarde
3.78 MB
H 5 - Tijdelijke opslag en douaneregelingen
3.45 MB
H 6 - Import control system en export control system
3.27 MB
H 7 - Enig document
3.84 MB
H 8 - Procedures en werkwijze bij het elektronisch uitwisselen van gegevens
3.09 MB
H 9 - Oorsprong van goederen
4.81 MB
H 10 - Oorsprong door cumulatie
4.33 MB
H 11 - Invoer van goederen voor het vrije verkeer en voor het verbruik
1.72 MB
H 12 - Bijzondere regelingen
3.11 MB
H 13 - Uitvoer van goederen
1.82 MB
H 14 - Accijnzen
2.32 MB
H 15 - De gevolgen van de Brexit op het vlak van douane
1.88 MB
Elektronische oefeningen

About the series:

Logistieke handboeken

Deze reeks bevat uitgaven in het logistiek management.

Praktijkgerichte handboeken
Onderbouwd met cases en oefenmateriaal
Foto’s en beeldmateriaal in full colour


More about this series