Dikè, Hydra, Zeno in het insolventierecht

Rede ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de rechtsgeleerdheid aan de KU Leuven, gehouden op 25 maart 2013.

Author(s):
Matthias E. Storme
Series:
Acta Falconis
Volume:
2
book | published | 1st edition
June 2013 | vi + 50 pp.

Paperback
€14.- €20.-


ISBN 9789400004313

Details

Rede ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de rechtsgeleerdheid aan de KU Leuven, gehouden op 25 maart 2013.
Uit de inleiding:
“Het is een goede gewoonte in academia om na de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in een wetenschapsgebied, een rede te houden die ingaat op wat er in dat gebied te gebeuren staat, en goede gewoonten zijn er om te eerbiedigen. Bewust gebruik ik de meerzinnige uitdrukking ‘wat er te gebeuren staat’: het gaat zowel om wat er feitelijk aan het gebeuren is, als om de kritische opdracht ten aanzien daarvan. Aangezien ik het genoegen heb om aan deze universiteit onderwijs te mogen geven in het handels- en insolventierecht enerzijds en anderzijds in de rechtsfilosofie, wil ik beide disciplines enigszins combineren. Tegelijk verstout ik het mij om een thema aan te snijden dat m.i. het geheel van onze activiteiten als rechtsfaculteit aanbelangt – te weten onderwijs, onderzoek en dienstverlening.”

Table of Contents

Inhoudsopgave (p. 0)

Dikè, Hydra, Zeno in het insolventierecht (p. 1)

About the series:

Acta Falconis

The series Acta Falconis contains the most important inaugural lectures of the Law Faculty of Leuven University. The volumes reflect on diverse issues in law and society.

More about this series