De wet betreffende de medisch begeleide voortplanting

In dit boek worden de bepalingen van deze omvangrijke en complexe wet op een toegankelijke wijze grondig besproken. Er werd niet geaarzeld om een aantal pijnpunten die in de praktijk kunnen rijzen nader te behandelen.Author(s):
Herman Nys, Tim Wuyts
book | published | 1st edition
December 2007 | viii + 117 pp.

Paperback
€40.-


ISBN 9789050957496

Details

De wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en gameten vormt het sluitstuk van jarenlange intensieve besprekingen over maatschappelijke en ethisch gevoelige vraagstukken die verband houden met medisch begeleide voortplanting.
In dit boek worden de bepalingen van deze omvangrijke en complexe wet op een toegankelijke wijze grondig besproken. Achtereenvolgens komen daarbij het toepassingsgebied, de medisch begeleide voortplanting met embryo's en gameten, de mogelijke bestemmingen van embryo's, gameten en gonaden, de afstammingsrechtelijke
gevolgen na medisch begeleide voortplanting, de toepassing van medisch begeleide voortplanting na overlijden van één van de wensouders, de genetische pre-implantatiediagnostiek en de strafsancties bij overtredingen aan bod. Er werd niet geaarzeld om een aantal pijnpunten die in de praktijk kunnen rijzen, nader te behandelen.

Het boek richt zich tot eenieder die op al dan niet professionele wijze in aanraking komt met medisch begeleide voortplanting of randaspecten ervan, zoals wetenschappelijk onderzoek op embryo's. De vele verwijzingen en toelichtingen trachten de daartoe geïnteresseerde lezer meer achtergrond en diepgang te bieden. Het boek
wordt ten slotte afgesloten met de relevante wetteksten.

Herman Nys is gewoon hoogleraar en directeur van het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht aan de K.U.Leuven. Hij is lid van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek en voorzitter van de vzw Algemeen Ziekenhuis Nikolaas (Sint-Niklaas).
Tim Wuyts is sinds oktober 2003 werkzaam op het Instituut voor Familierecht en Jeugdrecht van de K.U.Leuven, eerst als assistent en vanaf oktober 2005 als aspirant van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen. Hij behaalde in 1999 het diploma maatschappelijk assistent. Vervolgens vatte hij aan de Vrije Universiteit Brussel rechtenstudies aan, waar hij in 2003 het diploma licentiaat in de rechten met grote onderscheiding behaalde. In 2004
kende de Vrije Universiteit Brussel hem de René Marcq prijs toe wegens uitmuntende studieresultaten en aangetoonde wetenschappelijke belangstelling.


Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.

Also interesting for you: