De Wet Bestrijding Discriminatie in de praktijk

In dit boek wordt de Wet Bestrijding Discriminatie voor het eerst zeer grondig doorgelicht vanuit de perspectieven van diverse rechtstakken: arbeidsrecht, ambtenarenrecht, strafrecht, procesrecht, consumentenrecht, huurrecht, verzekeringsrecht.
Editor(s):
Marc De Vos, Eva Brems
book | published | 1st edition
March 2004 | 350 pp.

Paperback
€85.-


ISBN 9789050953467

Details

Met de Wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie heeft België nu ook een algemene antidiscriminatiewet. Deze wet verbiedt discriminatie op een groot aantal gronden (bv. Seksuele geaardheid, leeftijd, gezondheidstoestand en handicap) en in de meeste gebieden van het maatschappelijk leven. De wet bevat daarenboven bijzondere burgerrechtelijke, procesrechtelijke en strafrechtelijke bepalingen. Kortom, weinig tot geen rechtstakken ontlopen haar impact.

In dit boek wordt de Wet Bestrijding Discriminatie voor het eerst zeer grondig doorgelicht vanuit de perspectieven van diverse rechtstakken: arbeidsrecht, ambtenarenrecht, strafrecht, procesrecht, consumentenrecht, huurrecht, verzekeringsrecht. Ook de algemene aspecten komen aan bod, evenals de spanning tussen het discriminatieverbod en andere grondrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vereniging.
Het boek is sterk praktijkgericht: de nadruk ligt op de betekenis voor, en de toepassing in de praktijk. Het is dan ook een onmisbaar naslagwerk voor advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten die op tal van terreinen met deze complexe regelgeving geconfronteerd worden.

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.

Also interesting for you: