De VZW & haar financiering

Dit werk behandelt vanuit een managements- en juridisch standpunt alle financieringslijnen van een vzw, met Tips & tricks en praktijkvoorbeelden.

Author(s):
Dirk Coeckelbergh
Series:
De VZW &
Volume:
book | published | 1st edition
June 2021 | viii + 82 pp.

Paperback
€57.-


ISBN 9789400013629


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Dit werk behandelt vanuit een managements- en juridisch standpunt alle financieringslijnen van een vzw, gaande van kort naar lang. Zo behandelt het onder meer eigen vermogen, onroerende inkomsten, roerende inkomsten, inkomsten uit handelsactiviteiten, inkomsten uit kernactiviteiten, bankleningen, leasing, factoring, crowdfunding, sponsoring, mecenaat, generieke subsidiëring, sectorspecifieke subsidiëring, lidgelden, inbrengen, private obligatie emissies, publieke obligatiemissies, leverancierskrediet.
De auteur geeft per techniek drie rubrieken: Wat (is het)? Tips & tricks? Praktijkvoorbeelden? Bij dit laatste geeft hij vele concrete voorbeelden uit de praktijk.
Het boekje is uitstekend geschikt als gids voor nieuwe vzw’s, kleine vzw’s, nieuwe vzw-bestuurders en voor vzw’s die niet goed meer weten van hoe ze in 2021 aan financiering moeten geraken.

Dirk Coeckelbergh is zelfstandig consulent

Dit boek verschijnt in de reeks ‘De vzw &’ .Bij intekening op de reeks De vzw &’ geniet u een korting van 15% op alle werken in deze reeks.

Table of Contents

Hoofdstuk 1. Type I: interne financiering in België (p. 1)

Hoofdstuk 2. Type II: externe privatieve financiering bij natuurlijke personen in België (p. 19)

Hoofdstuk 3. Type III: externe privatieve financiering bij ondernemingen/verenigingen in België (p. 41)

Hoofdstuk 4. Type IV: externe publieke financiering (p. 55)

Hoofdstuk 5. Type V: externalisatie (p. 65)

Hoofdstuk 6. Type VI: buitenlandse financiering (p. 71)

About the series:

De VZW &

Bij intekening op de reeks De VZW & geniet u een korting van 15% op alle reeds verschenen en nog te verschijnen werken (1 à 2 per jaar) in deze reeks. Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

More about this series