De vergeten dimensie van het eigendomsrecht

In deze openingsrede wordt nagegaan hoe ver grondeigendom zich uitstrekt, en vooral welke afspraken er kunnen worden gemaakt om eigendomsrechten te stapelen.
Author(s):
Vincent Sagaert
Series:
Vlaams Pleitgenootschap
Volume:
book | published | 1st edition
November 2008 | 23 pp.

Garenloos
€20.-


ISBN 9789050958714

Details

Grondeigendom wordt altijd gedacht in platte vlakken. Nochtans kan men als grondeigenaar geen enkele bevoegdheid uitoefenen indien dat recht niet ook betrekking zou hebben op de boven- en de ondergrond. In deze openingsrede wordt nagegaan hoe ver grondeigendom zich uitstrekt, en vooral welke afspraken er kunnen worden gemaakt om eigendomsrechten te stapelen. Dat laatste is van groot belang: in het kader van de grondschaarste en het ruimtelijk beleid wordt de ruimte om naast elkaar te bouwen steeds beperkter, waardoor verschillende functies in eenzelfde complex boven elkaar moeten kunnen worden gecombineerd. Het blijkt echter dat het juridisch instrumentarium daarvoor schromelijk in gebreke is…

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.

About the series:

Vlaams Pleitgenootschap

Reeds meer dan 15 jaar organiseert het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel toonaangevende en alom gewaardeerde studiedagen. De referaten van deze studiedagen worden uitgegeven in een reeks van praktijkgerichte boeken die wetenschappelijk onderbouwd zijn.
Meer informatie vindt u op: www.vpgbrussel.be

More about this series