De Verenigde Staten: van Columbus tot heden, 2e editie

Dit boek behandelt de Verenigde Staten op een multidisciplinaire wijze, wat inhoudt dat naast een uitgebreide geschiedkundige analyse en een bespreking van de belangrijkste politieke instellingen en actoren ook een juridische en economische invalshoek te vinden is.


Author(s):
Herman Matthijs
book | published | 2nd edition
September 2012 | xix + 539 pp.

Paperback
€25.90 €37.-


ISBN 9789050957977


Alternative prices
- Student price: €37.-

Details

De Verenigde Staten van Amerika domineren het wereldnieuws op economisch, monetair, militair en politiek vlak. Hun invloed op de wereldhandel is ondanks de opkomst van nieuwe geïndustrialiseerde grootmachten als China, India en Brazilië nog altijd zeer groot. Een groei of recessie van de Amerikaanse economie heeft een belangrijke impact op de wereldeconomie. Ook op monetair vlak weerspiegelt de dollar het economische belang van de Verenigde Staten als supermacht. Zo worden de belangrijkste grondstoffen nog altijd uitgedrukt in dollar. Het behoeft geen betoog dat de Verenigde Staten ook op militair vlak en daaraan gekoppeld de ruimtevaart nog altijd een belangrijke macht zijn.
Dit boek behandelt de Verenigde Staten op een multidisciplinaire wijze, wat inhoudt dat naast een uitgebreide geschiedkundige analyse en een bespreking van de belangrijkste politieke instellingen en actoren ook een juridische en economische invalshoek te vinden is in dit boek.

Herman Matthijs is verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent en aan de Faculteit Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. Aan beide instellingen doceert hij de cursus met betrekking tot de Verenigde Staten van Amerika.

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

I. DE ONTDEKKINGEN EN DE KOLONISATIE (p. 1)

II. NAAR DE ONAFHANKELIJKHEID (p. 27)

III. DE POLITIEKE EN GESCHIEDKUNDIGE EVOLUTIE (p. 41)

IV. DE STATEN EN DE FEDERALE INSTITUTIONELE STRUCTUUR (p. 75)

V. DE PRESIDENT (p. 129)

VI. HET CONGRES (p. 363)

VII. DE AMERIKAANSE ECONOMIE (p. 423)

VIII. HET BEGROTINGSSTELSEL EN DE OPENBARE FINANCIËN (p. 461)

IX. DE VEILIGHEIDS- EN INLICHTINGENDIENSTEN (p. 499)

BIJLAGEN (p. 523)

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Inhoudstafel (p. 0)
BIJLAGEN (p. 523)

Also interesting for you: