De taal van het proces - La langue du procès

Ter gelegenheid van 75 jaar Taalwet Gerechtszaken hebben het Brusselse VPG en haar Franstalige tegenhanger, de CJBB, een naslagwerk aan de taal van het proces gewijd: een bijzonder actueel en belangrijk boek over een gevoelige én complexe materie.


Editor(s):
Vlaams Pleitgenootschap, La Conférence du jeune barreau de Bruxelles
Series:
Vlaams Pleitgenootschap
Volume:
book | published | 1st edition
December 2011 | xii + 182 pp.

Paperback
€53.-


ISBN 9789400001879

Details

Ter gelegenheid van 75 jaar Taalwet Gerechtszaken hebben het Brusselse VPG en zijn Franstalige tegenhanger, de CJBB, een naslagwerk gewijd aan de taal van het proces.
Eerst worden de wordingsgeschiedenis en de ratio van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik van talen in gerechtszaken voor een nieuwe generatie juristen geduid, om die vervolgens te toetsen aan de actuele toepassing ervan. Zo wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de taal van de dagvaarding en het verzoek om de taal te wijzigen voor Brusselse rechtbanken die zetelen in burgerlijke zaken. Ook de pijnpunten bij de behandeling van anderstalige of meertalige proceshandelingen en anderstalige of meertalige stukken worden minutieus geïnventariseerd. De courante vragen m.b.t. de toepassing van de taalwetgeving in strafzaken worden opgelijst: in welke taal moet een PV worden geschreven? Kunnen de taal van de procedure en die van de voorlopige hechtenis verschillen? Kan de taal van de procedure gewijzigd worden eens de rechtbank is geadieerd? Heeft de beschuldigde, de verweerder of de eiser steeds het recht op vertaling van documenten in de loop van de procedure? Enz.
Omdat de Taalwet Gerechtszaken ook in een gefragmenteerde en internationale context werkt, kan de doorwerking van internationale rechtsnormen daarbij niet buiten beschouwing blijven. Een ander perspectief biedt tot slot de vergelijking met het procestaalregime in Zwitserland na de wetswijzigingen van begin 2011.
Een nog steeds bijzonder actueel en belangrijk boek over een gevoelige én complexe materie in een complex land.

Met bijdragen van I. Bambust, B. Dejemeppe, F. Gosselin, D. Lindemans, V. Rétornaz en Y. Vanden Bosch.

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

Mise en perspective historique et grandes orientations de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire (p. 1)

La langue de l’acte introductif et la demande de changement de langue devant les tribunaux bruxellois siégeant en matière civile (p. 11)

Eentalige burgerlijke procesvoering: wat met anderstalige of meertalige proceshandelingen en anderstalige of meertalige stukken? (p. 27)

Dirk Lindemans

L’emploi des langues en matière pénale. Réponses à douze questions ordinaires (p. 49)

Taalbarrières voor anderstaligen: gelijke toegang tot het recht en de rechter door een effectieve en kwalitatieve inzet van gerechtsvertalers en tolken (p. 65)

Yolanda Vanden Bosch

La protection linguistique internationale: “Mag het iets meer zijn?” – De internationale taalbescherming: “Il y en a un peu plus; je vous le mets ?” (p. 115)

L’utilisation des langues en justice en Suisse (p. 165)

About the series:

Vlaams Pleitgenootschap

Reeds meer dan 15 jaar organiseert het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel toonaangevende en alom gewaardeerde studiedagen. De referaten van deze studiedagen worden uitgegeven in een reeks van praktijkgerichte boeken die wetenschappelijk onderbouwd zijn.
Meer informatie vindt u op: www.vpgbrussel.be

More about this series