De sociale verkiezingen tot op het bot

In 2007, 2011 en 2015 schreef een enthousiaste equipe een aantal commentaren bij de sociale verkiezingen. De materie blijft hen boeien. Vandaar deze nieuwe poging in 2019.

Michel De Gols, jarenlang de architect van de sociale verkiezingen bij de FOD WASO, maakt kanttekeningen bij de nieuw(st)e regelgeving. Jan Vanthournout en André Leurs opteren voor een cumulatief overzicht. Zij worden ondersteund door Matthias Jacxens die met zijn statistische analyses een extra toets geeft. Herman Buyssens en Tony Van de Calseyde tekenen voor een bijdrage over de procedurele knelpunten.

Dit is een nuttig werkinstrument voor al wie betrokken is bij het vierjaarlijkse feest van de ondernemingsdemocratie.

Author(s):
Jan Vanthournout, Patrick Humblet
book | published | 1st edition
September 2019 | x + 346 pp.

Paperback
€90.-


ISBN 9789400010871

Details

In 2007, 2011 en 2015 schreef een enthousiaste equipe een aantal commentaren bij de sociale verkiezingen. De materie blijft hen boeien. Vandaar deze nieuwe poging in 2019.

Michel De Gols, jarenlang de architect van de sociale verkiezingen bij de FOD WASO, maakt kanttekeningen bij de nieuw(st)e regelgeving. Jan Vanthournout en André Leurs opteren voor een cumulatief overzicht. Zij worden ondersteund door Matthias Jacxens die met zijn statistische analyses een extra toets geeft. Herman Buyssens en Tony Van de Calseyde tekenen voor een bijdrage over de procedurele knelpunten.

In het woord vooraf van de vorige editie werd nog gesuggereerd dat in 2020 nieuwe spelregels afgesproken zouden worden. De wetswijzigingen zijn echter weinig spectaculair.We blijven wat op onze honger zitten. Het ontbreekt niet aan ideeën maar sommige denksporen zijn zo delicaat dat er al tientallen jaren niet meer over wordt gerept. En misschien is dat juist het probleem. De sociale dialoog moet al enkele decennia wijken voor een veelheid aan monologen waarbij iedereen overtuigd is van zijn eigen grote gelijk. Misschien wordt het in 2024 beter.

In dit cahier vindt de lezer geen groteske fantasieën. Integendeel, dit is een nuttig werkinstrument voor al wie betrokken is bij het vierjaarlijkse feest van de ondernemingsdemocratie.

Table of Contents

De sociale verkiezingen 2020: de nieuwe regelgeving (p. 1)

Overzicht rechtspraak sociale verkiezingen 2004-2016 (p. 13)

Jan Vanthournout

De sociale verkiezingen en de rechter: een grondige analyse van de procedurele knelpunten (p. 243)

Also interesting for you: