De sociale verkiezingen doorgelicht

Dit boek is geen klassieke handleiding voor de organisatie van sociale verkiezingen, maar een mix van praktijk en theorie.


Editor(s):
Patrick Humblet, Jan Vanthournout
book | published | 1st edition
October 2007 | xi + 259 pp.

Paperback
€70.-


ISBN 9789050956956

Details

Dit boek is geen klassieke handleiding voor de organisatie van sociale verkiezingen, maar een mix van praktijk en theorie. Het richt zich tot advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, personeelsmanagers, vakbondsmedewerkers, ambtenaren, kortom al wie betrokken is bij dit vierjaarlijkse evenement en/of interesse heeft voor de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.

Voor het eerste deel van dit boek schreven Jan Vanthournout en André Leurs een uniek overzicht van rechtspraak m.b.t. de sociale verkiezingen. Hun tekst bevat een grondige analyse van alle vonnissen en arresten uit 2004.

Herman Buyssens deed een gelijkaardige oefening, maar concentreerde zich hierbij voornamelijk op de procedurele aspecten. De knelpunten worden geïnventariseerd, becommentarieerd en zo nodig worden haalbare oplossingen gesuggereerd.

In een tweede – meer theoretisch – luik van het boek wordt nagedacht over de sociale dialoog. Filip Dorssemont staat stil bij de informatie en raadpleging van werknemers in kleine en middelgrote ondernemingen.
Inger De Wilde bespreekt de wijze waarop in Nederland het sociaal overleg in de publieke sector is gestructureerd en vraagt zich af of we dit poldermodel kunnen overnemen. Tot slot werkt Patrick Humblet een scenario uit voor een nieuwe Bedrijfsorganisatiewet.


Chapters

There are no separate chapters available for this publication.

Also interesting for you: