De proceduregids

De auteurs bieden in dit handboek op een praktische en vlot leesbare manier een stappenplan aan voor het inzetten van gerechtelijke procedures. Met tal van concrete voorbeelden! Het boek is niet geschreven als een inleiding tot het opzoeken en analyseren van bronnen, maar wel als een werkinstrument in de studie van de onderscheiden procedures voor de rechtscolleges.
Author(s):
Saskia Kerkhofs, Frederic Eggermont
book | published | 1st edition
July 2011 | x + 244 pp.

Paperback
€45.-


ISBN 9789400001978


Alternative prices
- Student price: €29.-

Details

De auteurs bieden in dit handboek studenten rechten en rechtspraktijk en beginnende juristen op een praktische manier een stappenplan aan voor het inzetten van gerechtelijke procedures. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt de moeilijke procedurele theorie in praktische, heldere richtlijnen omgezet, waardoor dit werk een bijzondere meerwaarde krijgt. Door de vlotte en leesbare stijl kunnen docenten rechtsmethodologie aan universiteiten en hogescholen het boek probleemloos gebruiken. De voorbeelden zijn ook zo gekozen dat ze een inhoudelijke studie van het recht mogelijk maken, waardoor dit handboek niet alleen de methodologische kant van verschillende rechtstakken behandelt, maar ook ruimte laat om de bronnen en beginselen van die rechtstakken te belichten. Het boek is niet geschreven als een inleiding tot het opzoeken en analyseren van bronnen, maar wel als een werkinstrument in de studie van de onderscheiden procedures voor de rechtscolleges.
Frederic Eggermont is adjunct-auditeur in de Raad van State en praktijkassistent aan de rechtsfaculteit van de Vrije Universiteit Brussel.
Saskia Kerkhofs is advocate aan de balie van Brussel en vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan de rechtsfaculteit van de Vrije Universiteit Brussel.

Chapters

Inhoudstafel (p. 0)

1. De procedure voor de vrederechter (p. 1)

2. De procedure voor de politierechtbank (p. 25)

3. De procedure voor de rechtbank van koophandel (p. 49)

4. De procedure voor de arbeidsrechtbank (p. 57)

5. De procedure voor de rechtbank van eerste aanleg (p. 65)

6. De procedure voor de arrondissementsrechtbank (p. 103)

7. De procedure voor het hof van assisen (p. 107)

8. De procedure voor de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (p. 117)

9. De procedure voor het Hof van Cassatie (p. 187)

10. De procedure voor het Grondwettelijk Hof (p. 211)

Trefwoordenregister (p. 239)