De preventieadviseur van morgen

Aan de hand van een bevraging van zowel preventieadviseurs als sociale partners en beroepsverenigingen, wordt in dit cahier gepeild naar relevante ervaringen inzake de positie en het statuut van de preventieadviseurs.
Editor(s):
Sara Hermans, Paul Olivier, Anne Van Regenmortel, Josse Van Steenberge
Series:
Cahiers Gevormd Welzijn
Volume:
1
book | published | 1st edition
October 2009 | xi + 104 pp.

Paperback
€40.-


ISBN 9789050959926


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Dit Cahier focust op de thematiek van de “DE PREVENTIEADVISE UR VAN MORGEN ”. Aan de hand van een bevraging van zowel preventieadviseurs als sociale partners en beroepsverenigingen, werd gepeild naar relevante ervaringen inzake de positie en het statuut van de preventieadviseurs. In welke mate heeft de hervormde welzijnsreglementering 13 jaar na de totstandkoming van de Welzijnswet de positie van de preventieadviseur beïnvloed en hoe zien zij dit profiel verder evolueren?
Sara HERMANS vat in een eerste bijdrage de krachtlijnen van dit onderzoek samen. Aansluitend hierop trachten Chris PERSYN en Anne VAN REGENMORTEL het risico op aansprakelijkheid bij inbreuken op de welzijnsreglementering in te schatten op basis van een analyse van de – grotendeels niet-gepubliceerde – rechtspraak uit de periode 2000 tot 2009. Paul OLIVIER kadert vervolgens de evolutie van het beroep van de preventieadviseur in de evolutie van de drie grote veiligheidsparadigma’s. Een zoektocht naar de mogelijkheden om de mens meer te betrekken in de veiligheidsorganisatie ziet hij als een belangrijke uitdaging voor de preventieadviseur van morgen. Welke aanvullende vorming het beste de positie van de toekomstige preventieadviseur waarborgt, lezen we ten slotte in een afsluitende bijdrage van Herman FONCK, die tevens de wensen van de vakbond ter zake op een rijtje zet.

De reeks “GEVORMD WELZIJN ” is opgestart naar aanleiding van de 30-jarige viering (1979- 2009) van de opleiding Veiligheidskunde niveau 1 aan de Universiteit Antwerpen. Ze biedt een forum aan waardevolle eind- en projectwerken die in het raam van deze opleiding werden verdedigd. In elk Cahier worden tevens flankerende bijdragen opgenomen waarbij experten inzoomen op een belangrijk, al dan niet actualiteitsgebonden, thema. De Cahiers bieden alzo op een vlot toegankelijke wijze zowel praktijkgerichte als theoretisch goed onderbouwde informatie aan elkeen die beroepsmatig actief is in het domein van het welzijn op het werk. Een multidisciplinair redactiecomité – bestaande uit Peggy DE PRINS , Sara HERMANS , Paul OLIVIER , Marc VAN SPRUNDEL en Anne VAN REGENMORTEL – zorgt voor een goede selectie en staat garant voor de kwaliteit van deze reeks.

‘De diversiteit van de thema’s, de goed onderbouwde conclusies die gestemd zijn op grondig onderzoek en peilingen bij de preventieadviseurs zelf, maken dit eerste Cahier van de reeks ‘Gevormd Welzijn’ tot een geslaagd werk dat iedere preventieadviseur, maar ook andere professionelen zal interesseren’.
Sara Torrekens in JTT, 2010

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

De preventieadviseur van morgen (p. 1)

Sara Hermans

Het risico op aansprakelijkheid bij inbreuken op de welzijnsreglementering “geanalyseerd” (p. 23)

Anne Van Regenmortel

Verantwoordelijkheden van de preventieadviseur van morgen. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden ingevoerd door zorgsystemen (p. 79)

Paul Olivier

Aanvullende vorming voor preventieadviseurs in beweging. Een vakbondsvisie (p. 91)

De auteurs (p. 103)

Open access content

Parts of this book have been made open access. We make chapters open access because they are particularly topical, or provide a useful introduction to the subject. They may be available for a limited time or indefinitely. Some books are entirely and permanently open access.


Inhoudstafel (p. 0)
De auteurs (p. 103)

About the series:

Cahiers Gevormd Welzijn

De reeks ‘Gevormd welzijn’ is opgestart naar aanleiding van de 30-jarige viering (1979- 2009) van de opleiding Veiligheidskunde niveau 1 aan de Universiteit Antwerpen. Ze biedt een forum aan waardevolle eind- en projectwerken die in het raam van deze opleiding werden verdedigd. In elk Cahier worden tevens flankerende bijdragen opgenomen waarbij experten inzoomen op een belangrijk, al dan niet actualiteitsgebonden, thema. De Cahiers bieden alzo op een vlot toegankelijke wijze zowel praktijkgerichte als theoretisch goed onderbouwde informatie aan elkeen die beroepsmatig actief is in het domein van het welzijn op het werk. Een multidisciplinair redactiecomité – bestaande uit Peggy De Prins , Sara Hermans, Paul Olivier , Marc Van Sprundel en Anne Van Regenmortel – zorgt voor een goede selectie en staat garant voor de kwaliteit van deze reeks.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

More about this series

Also interesting for you: