De naakte grijsaard

Het verbod voor de rechter om gebruik te maken van zijn persoonlijke kennis is een elementair beginsel in onze rechtstaat. Het raakt zowel aan het procesrecht als aan de rechterlijke deontologie, maar het krijgt niettemin weinig aandacht in de doctrine.
Author(s):
Benoît Allemeersch
Series:
Vlaams Pleitgenootschap
Volume:
book | published | 1st edition
November 2009 | v + 35 pp.

Garenloos
€35.-


ISBN 9789400000124

Details

Het verbod voor de rechter om gebruik te maken van zijn persoonlijke kennis is een elementair beginsel in onze rechtstaat. Het raakt zowel aan het procesrecht als aan de rechterlijke deontologie, maar het krijgt niettemin weinig aandacht in de doctrine. In deze openingsrede voor het gerechtelijk jaar 2009-10, gehouden op de plechtige openingszitting van het 119de werkingsjaar van het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel op 26 november 2009, wordt daaraan verholpen. Aan de hand van een studie van de Belgische en buitenlandse rechtspraak ontleedt de redenaar de draagwijdte van het beginsel en komt tot de vaststelling dat de norm actueler is dan ooit.

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.

About the series:

Vlaams Pleitgenootschap

Reeds meer dan 15 jaar organiseert het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel toonaangevende en alom gewaardeerde studiedagen. De referaten van deze studiedagen worden uitgegeven in een reeks van praktijkgerichte boeken die wetenschappelijk onderbouwd zijn.
Meer informatie vindt u op: www.vpgbrussel.be

More about this series