De Kwaliteitswet

Dit boek bespreekt de belangrijkste innovaties van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, of nog 'de Kwaliteitswet'.

De Kwaliteitswet legt elke gezondheidszorgbeoefenaar talrijke nieuwe plichten op met het oog op kwaliteitsvolle en veilige gezondheidszorgverstrekkingen. Al deze maatregelen en de impact ervan op de praktijk worden in dit boek toegelicht door specialisten in het gezondheidsrecht van de Vlaamse universiteiten.
 

Author(s):
Thierry Vansweevelt, Sylvie Tack, Filip Dewallens, Stefaan Callens, Tom Goffin, Tom Balthazar, Réne Heylen, Aline Vanhove, Evelien Delbeke, Nils Broeckx, Steven Lierman
Series:
Reeks Gezondheidsrecht
Volume:
23
book | published | 1st edition
July 2020 | xiv + 184 pp.

Paperback
€47.60 €68.-


ISBN 9789400011106


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Dit boek bespreekt de belangrijkste innovaties van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, of nog 'de Kwaliteitswet'.
Deze nieuwe wetgeving verzekert dat de patiënt overal, of het nu in een ziekenhuis is of in een privépraktijk, op zorg van de hoogst mogelijke kwaliteit kan rekenen.

De Kwaliteitswet legt elke gezondheidszorgbeoefenaar talrijke nieuwe plichten op met het oog op kwaliteitsvolle en veilige gezondheidszorgverstrekkingen.
Die plichten hebben betrekking op de diagnostische en therapeutische vrijheid, de bekwaamheid om als gezondheidszorgbeoefenaar te werken, de karakterisatie, de omkadering, de anesthesie, de continuïteit, de permanentie, het medisch voorschrift, de reclame, de samenwerkingsverbanden, en last but not least het patiëntendossier en de deling van gegevens.
Al deze maatregelen en de impact ervan op de praktijk worden in dit boek toegelicht door specialisten in het gezondheidsrecht van de Vlaamse universiteiten.
 
Dit boek is het resultaat van een unieke samenwerking tussen de Universiteit Antwerpen, de KU Leuven en de Universiteit Gent.

De auteurs: Thierry Vansweevelt, Sylvie Tack, Filip Dewallens, Stefaan Callens, Tom Goffin, Tom Balthazar, René Heylen, Aline Vanhove, Evelien Delbeke, Nils Broeckx en Steven Lierman.

Table of Contents

Hoofdstuk 1. De Kwaliteitswet. Krachtlijnen, toepassingsgebied en verhouding tot andere wetgeving (p. 1)

Sylvie Tack, Filip Dewallens, Stefaan Callens

Hoofdstuk 2. Bekwaamheid en visum (p. 13)

Tom Goffin

Hoofdstuk 3. De therapeutische vrijheid en haar beperkingen (p. 37)

Tom Balthazar

Hoofdstuk 4. Risicovolle verstrekkingen. Verstrekkingen met toepassing van anesthesie, extramurale beperkingen en procedures (p. 59)

Réne Heylen, Aline Vanhove

Hoofdstuk 5. Praktijkinformatie (art. 31 Kwaliteitswet) (p. 81)

Evelien Delbeke

Hoofdstuk 6. Het patiëntendossier en de toegang tot en doorstroming van gezondheidsgegevens tussen gezondheidszorgbeoefenaars in het raam van de Kwaliteitswet (p. 121)

Thierry Vansweevelt, Nils Broeckx

Hoofdstuk 7. Toezicht en handhaving in de Wet Kwaliteitsvolle Praktijkvoering (p. 161)

Steven Lierman

About the series:

Reeks Gezondheidsrecht

In de Reeks Gezondheidsrecht – onder redactie van T. Balthazar, F. Dewallens en Th. Vansweevelt – verschijnen grondige monografieën, vooraanstaande proefschriften, actuele congresboeken en toonaangevende handboeken. Elk werk bevat een analyse van belangwekkende evoluties of acute problemen en geeft een grondige beschrijving van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. De interdisciplinaire benadering van de door de editors vastgelegde onderwerpen wordt hierbij steeds aangemoedigd.
Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel uit de reeks wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee opeenvolgende uitgaven.

More about this series