De betekenis van erfdienstbaarheden bij vastgoedtransacties

Erfdienstbaarheden zijn alomtegenwoordig in het vastgoedrecht en durven nog wel eens aanleiding te geven tot procedures tussen buren. Ook notarissen hebben dagelijks te maken met problemen van erfdienstbaarheden. Het creatieve gebruik van erfdienstbaarheden biedt nieuwe perspectieven, maar brengt ook zowel procedureel als contractueel belangrijke risico’s met zich mee.
Editor(s):
Vincent Sagaert
Series:
Property Law Series
Volume:
6
book | published | 1st edition
June 2017 | xvi + 402 pp.

Hardback
€87.50 €125.-


ISBN 9789400007994


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Erfdienstbaarheden zijn alomtegenwoordig in het vastgoedrecht en durven nog wel eens aanleiding te geven tot procedures tussen buren. Ook notarissen hebben dagelijks te maken met problemen van erfdienstbaarheden. Toch wordt aan dit onderwerp niet altijd de aandacht besteed die het belang ervan weerspiegelt.

Het creatieve gebruik van erfdienstbaarheden biedt nieuwe perspectieven, maar brengt ook zowel procedureel als contractueel belangrijke risico’s met zich mee.

Dit boek is het verslagboek van de dubbele studiedag die het Instituut voor Goederenrecht van de KU Leuven organiseerde in Kortrijk (12 januari 2017) en Leuven (18 januari 2017).

Met bijdragen van Sander Baeyens, Stefaan Declercq, Korneel Decroix, Ghijsbrecht Degeest, Siel Demeyere, Dorothy Gruyaert, Alexis Lemmerling, Sander Liekens, Bram Maeschaelck, Kelly Moens, Mathieu Muylle, Nicolas Van Damme, Benjamin Verheye, Vincent Sagaert en Koen Swinnen.

Table of Contents

Inhoudstafel (p. 0)

Vincent Sagaert

Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verbintenissen en kettingbedingen (p. 1)

Notariële aspecten bij de vestiging van erfdienstbaarheden en hun aanwezigheid bij vastgoedtransacties (p. 45)

Erfdienstbaarheden vanuit het gezichtspunt van de onroerende publiciteit (p. 99)

Erfdienstbaarheden van overbouw, onderbouw en steun (p. 145)

Vincent Sagaert

Recht van overgang en recht van uitweg: actuele knelpunten (p. 179)

Koen Swinnen

Vrijwaring en exoneratie voor erfdienstbaarheden bij de koop (p. 211)

Erfdienstbaarheden en mede-eigendom: een moeilijke combinatie (p. 239)

Dorothy Gruyaert

Erfdienstbaarheden op het openbaar domein (p. 259)

Nicolas Van Damme

Procedurele aspecten inzake erfdienstbaarheden. Actio confessoria, actio negatoria en bezitsvorderingen (p. 295)

Enkele fiscale aandachtspunten bij de vestiging van erfdienstbaarheden (p. 333)

De beëindiging van erfdienstbaarheden (p. 343)

Epiloog: de hybride relatie tussen erfdienstbaarheden en vastgoedontwikkeling (p. 393)

Vincent Sagaert

About the series:

Property Law Series

Het goederenrecht heeft de voorbije jaren een ‘revival’ gekend. Van een oud, star rechtsdomein dat terugging op een agrarische traditie, is het goederenrecht uitgebouwd tot een moderne component van het vermogensrecht. Op die manier komt het goederenrecht uit zijn isolement, en komen de raakvlakken met het fiscaal recht, constitutioneel en administratief recht, huwelijksvermogensrecht, verbintenissenrecht, rechten van de mens, enz. centraal te staan. Ook de rechtsvergelijking vormt bij een diepgaande analyse een hoeksteen.

In dit perspectief wil de reeks “Property Law Series” diepgaande werken over het goederenrecht bundelen. Die diepgang vergt een gedegen analyse die zowel voor de begripsvorming als voor de juridische praktijk een grote bijdrage levert. Zowel Nederlandstalige als Engelstalige werken kunnen erin toegang krijgen.

De reeks staat onder redactie van Prof. Dr. V. Sagaert, Prof. Dr. A. Wylleman, Prof. Dr. N. Carette, Prof. Dr. S. Van Erp en Prof. Dr. A. Van der Walt.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

More about this series