De Benelux: tijd voor een wedergeboorte?

De Benelux: tijd voor een wedergeboorte? bekijkt de institutionele structuur van de Benelux en de activiteiten die de organisatie de jongste jaren ontplooide met een kritische blik.

Author(s):
Jan Wouters, Maarten Vidal, Philippe De Lombaerde, Wouter De Vriendt
book | uitverkocht | 1st edition
January 2007 | xii + 279 pp.

Paperback
€49.-


ISBN 9789050956338

Uitverkocht

Details

Na zes decennia onderlinge samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg lijkt het wel
alsof er sleet is gekomen op de Benelux-formule. Ooit een voorloper van het Europese integratieproject,
lijkt de Benelux nu door Europa ingehaald te zijn. De organisatie is nog nauwelijks bekend bij het grote publiek en de soms moeizame verhoudingen tussen Belgische en Nederlandse bewindslieden versterken de indruk dat er vaak niet meer dan lippendienst wordt bewezen aan een gemeenschappelijk optreden naar buiten toe.
De Benelux: tijd voor een wedergeboorte? bekijkt de institutionele structuur van de Benelux en de activiteiten die de organisatie de jongste jaren ontplooide met een kritische blik. Op 1 november 2010 loopt immers het huidige Benelux-Verdrag af, en de partnerlanden zijn het erover eens dat dit de uitgelezen gelegenheid is om de structuren en taken van de organisatie te herdenken. Het boek, dat voortbouwt op een beleidsondersteunend onderzoek dat de auteurs voor de Vlaamse Regering verrichtten, wil het debat hierover aanzwengelen en een ruimer publiek bij dit denkproces betrekken. Dit werk bevat derhalve niet alleen een actuele analyse van de organisatie en haar activiteiten maar bovendien een continue prospectieve reflectie over de onzekere toekomst
van de Benelux.

Prof. Dr. JAN WOUTERS en MAARTEN VIDAL zijn werkzaam aan het Instituut voor Internationaal Recht van de K.U.Leuven, respectievelijk als gewoon hoogleraar internationaal recht en internationale instellingen en als wetenschappelijk medewerker.
Prof. Dr. LUK VAN LANGENHOVE en Dr. PHILIPPE DE LOMBAERDE zijn respectievelijk directeur en ‘research fellow’ bij UNU-CRIS, een in Brugge gevestigd onderzoeksinstituut van de Universiteit van de Verenigde Naties.
WOUTER DE VRIENDT was als onderzoeker aan UNU-CRIS verbonden ten tijde van het onderzoek en is nu werkzaam bij het Vlaams Parlement.

Table of Contents

There are no separate chapters available for this publication.

Also interesting for you: