De Belgische stichting (tweede editie)

Het boek behandelt de private stichting en de stichting van openbaar nut in al haar geledingen. Zowel de juridische, de boekhoudkundige als de fiscale aspecten worden uitgebreid toegelicht, evenals het gebruik ervan als instrument voor vermogensplanning.

Author(s):
Rutger Van Boven
Series:
Bibliotheek Vennootschaps- en Financieel Recht
Volume:
book | published | 1st edition
December 2020 | xvii + 313 pp.

Paperback
€98.-


ISBN 9782807909397


When you check this box, you will be subscribed to the series. If you subscribe to the series, each new volume will automatically be sent to you. You can only cancel your subscription after having received two consecutive volumes.

Details

Met de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen werd het juridische kader aangaande de stichting geïntegreerd in het WVV.
Dit boek behandelt de private stichting en de stichting van openbaar nut in al hun geledingen en verwerkt als eerste alle relevante wetswijzigingen met betrekking tot de stichting.
Vooreerst wordt nader ingegaan op het juridische kader. Hierbij werden de wijzigingen aangebracht door de Reparatiewet van 28 april 2020 eveneens opgenomen.
Vervolgens staat het boek stil bij de boekhoudkundige en de jaarrekeningrechtelijke verplichtingen waaraan de stichting moet tegemoetkomen, waarbij eveneens uitgebreid aandacht wordt besteed aan de commissarisopdracht.
Ten slotte werpt het boek een licht op de fiscale behandeling van de stichting naar aanleiding van haar oprichting, werking en ontbinding. Zowel de rechtspersonenbelasting, de registratierechten, de successierechten als een aantal btw-aspecten komen hierbij aan bod.

Aangezien de Belgische private stichting steeds meer wordt aangewend als instrument van successie- en vermogensplanning, gaat het boek tevens in op een aantal specifieke aandachtspunten in dit verband. Zo wordt onder meer stilgestaan bij de invloed van de wettelijke reserve op de inbreng in een stichting, de fiscale behandeling van uitkeringen uit de stichting aan familieleden, de schenking onder ontbindende voorwaarde aan de stichting, het gebruik van de stichting als administratiekantoor, etc.

Rutger Van Boven is Partner BDO (hoofd estate planning)

Dit werk maakt deel uit van de Bibliotheek Vennootschaps- en Financieel Recht. Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.

Table of Contents

Hoofdstuk I. Begrip en kenmerken (p. 1)

Hoofdstuk II. Preconstitutief handelen (p. 15)

Hoofdstuk III. Stichting en taalwetgeving (p. 19)

Hoofdstuk IV. De wettelijke specialiteit van de stichting (p. 27)

Hoofdstuk V. Oprichting (p. 37)

Hoofdstuk VI. Werking (p. 89)

Hoofdstuk VII. Omzetting (p. 153)

Hoofdstuk VIII. Ontbinding en vereffening (p. 161)

Hoofstuk IX. Herstructurering van stichtingen (p. 169)

Hoofdstuk X. Boekhouding, jaarrekening en controle (p. 191)

Hoofdstuk XI. Fiscale verplichtingen (p. 241)

About the series:

Bibliotheek Vennootschaps- en Financieel Recht

De Bibliotheek Vennootschaps- en Financieel recht biedt de praktijkjurist een thematisch opgebouwde verzameling werken over alle deelaspecten van het vennootschaps- en financieel recht
Het zijn beknopte en vlot hanteerbare, maar niettemin diepgaande en kwalitatief hoogstaande juridische monografieën rond welomlijnde topics die nauw aansluiten bij de rechtspraktijk.
Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u bij verschijnen automatisch toegestuurd met 15% korting. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.
Bovendien heeft u de mogelijkheid om de reeds verschenen werken in de reeks (gepubliceerd bij Larcier), ook te bestellen met 15% korting.
Contacteer mail@intersentia.be

More about this series